« Psal 78:17 Księga Psalmów 78:18 Psal 78:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:21) i kusili są Boga w siercoch swojich, abychą prosili karm duszam swojim,
2.PS.PUŁAWSKI(77:21) i kusili Boga w siercoch swych, aby prosili pokarm duszam swoim,
3.WUJEK.1923I kusili Boga w sercach swoich, prosząc pokarmu duszom swoim.
4.GDAŃSKA.1881I kusili Boga w sercu swem, żądając pokarmu według lubości swojej.
5.GDAŃSKA.2017I wystawiali Boga na próbę w swych sercach, żądając pokarmu według swego pragnienia.
6.PS.BYCZ.1854I-kusili Boga, w-duchu-swoim, z-żądaniem żywności, według-chęci-swojéj.
7.GÖTZE.1937I kusili Boga w sercu swojem, domagając się pokarmu według pożądliwości swojej.
8.CYLKOWI kusili Pana w sercu swojém, żądając jadła dla żywota swojego.
9.KRUSZYŃSKII kusili Boga w sercach swych, żądając pokarmu według swych zachceń.
10.ASZKENAZY Doświadczali Wszechmocnego w swem sercu, iżby żądać pokarmu dla siebie.
11.SZERUDAI kusili Boga w sercu swym, domagając się pokarmu według swego żądania.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:18) I kusili Boga w swych sercach, żądając strawy dla swego łakomstwa.
13.TYSIĄCL.WYD5Wystawiali Boga na próbę w swych sercach, żądając strawy dla swoich zachcianek.
14.BRYTYJKAKusili Boga w sercu swym, Żądając pokarmu według woli swojej.
15.POZNAŃSKAWystawiali Boga na próbę w swym sercu, domagając się strawy odpowiednio do swych pragnień.
16.WARSZ.PRASKAI kusili Boga w swoim sercu, żądając pożywienia, gdy przyszły dni głodu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kusili także Boga w swoim sercu, żądając jadła dla swego życia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITŚwiadomie na próbę wystawiali Boga - Żądali pożywienia według swych zachcianek