« Psal 78:21 Księga Psalmów 78:22 Psal 78:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:26) bo nie wierzyli są w Boga ani pwali są we zbawieniu jego.
2.PS.PUŁAWSKI(77:26) bo nie wierzyli w Boga ani nadzieje mieli w zbawieniu jego.
3.WUJEK.1923Bo nie wierzyli w Boga, ani mieli nadzieje w zbawieniu jego.
4.GDAŃSKA.1881Przeto, iż nie wierzyli Bogu, a nie mieli nadziei w zbawieniu jego.
5.GDAŃSKA.2017Bo nie uwierzyli Bogu i nie zaufali jego zbawieniu;
6.PS.BYCZ.1854Ponieważ nie uwierzyli w-Boga, i-nie ufali w-pomoc-jego.
7.GÖTZE.1937Za to, że nie wierzyli Bogu i nie ufali wybawieniu Jego.
8.CYLKOWBo nie wierzyli w Pana, i nie polegali na pomocy Jego.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem nie wierzyli w Boga, i nie mieli nadziei w zbawieniu Jego.
10.ASZKENAZY Przetoż usłyszał Jehowa, i wezbrał gniewem, a ogień rozniecił się w Jakóbie, też wstąpił gniew na Izraela,
11.SZERUDAbo nie wierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:22) że nie uwierzyli w Boga, i nie zaufali Jego pomocy.
13.TYSIĄCL.WYD5że nie uwierzyli w Boga i nie zaufali Jego pomocy.
14.BRYTYJKAŻe nie uwierzyli BoguI nie zaufali zbawieniu jego.
15.POZNAŃSKAże nie zawierzyli Bogu i pomocy Jego nie ufali.
16.WARSZ.PRASKAza to, że nie uwierzyli Bogu i na Jego pomoc wcale nie liczyli.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie wierzyli Bogu i na Jego pomocy nie polegali.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ nie uwierzyli Bogu Ani nie zaufali Jego zbawczej mocy.