« Psal 78:41 Księga Psalmów 78:42 Psal 78:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:47) Nie są pamiętliwi ręku jego w dzień, w jenże odkupił je z ręku zamącającego.
2.PS.PUŁAWSKI(77:47) Nie wspominali ręki jego w dzień, ❬w❭ ktory odkupił je z ręki zamącającego.
3.WUJEK.1923Nie pamiętali na rękę jego w dzień, w który je odkupił z ręki trapiącego.
4.GDAŃSKA.1881Nie pamiętali na rękę jego, i na on dzień, w który ich wybawił z utrapienia;
5.GDAŃSKA.2017Nie pamiętali jego ręki ani dnia, w którym ich wybawił z utrapienia;
6.PS.BYCZ.1854Nie pamiętali o ręce-Jego, o dniu, co był-wybawił-ich, od gnębiciela.
7.GÖTZE.1937Nie pamiętali ręki Jego i dnia tego, kiedy ich ocalił od gnębiciela.
8.CYLKOWNie pamiętali ręki Jego, dnia w którym wybawił ich od ciemięzcy.
9.KRUSZYŃSKINie pamiętali na rękę Jego - na dzień, którego wybawił ich od strapienia,
10.ASZKENAZY Nie wspomnieli na dłoń Jego, dnia, w którym wyzwolił ich od gnębiciela.
11.SZERUDANie pamiętali o Jego ręce, o dniu, w którym wyzwolił ich od ciemięzcy,
12.TYSIĄCL.WYD1(77:42) Nie pamiętali Jego ręki — dnia, w którym ich wykupi! z ręki przeciwnika,
13.TYSIĄCL.WYD5Nie pamiętali Jego ręki - dnia, w którym ich wybawił od ciemięzcy,
14.BRYTYJKANie pamiętali czynów jego ręki, Dnia, w którym wyzwolił ich od ciemięzcy,
15.POZNAŃSKANie pamiętali już o Jego prawicy, o dniu, w którym ich wyzwolił od ciemięzcy,
16.WARSZ.PRASKANie myśleli już wcale o jego prawicy, zapomnieli o dniu, w którym ich wyrwał z rąk oprawców,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie pamiętali Jego ręki oraz dnia, w którym ich wybawił od ciemięzcy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie pamiętali o mocy Jego ręki, O dniu, w którym ich wyzwolił od ciemiężyciela,