« Psal 78:7 Księga Psalmów 78:8 Psal 78:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:10) bychą nie byli jako oćcowie jich, pokolenie złe i przegarzające, (77:11) pokolenie, jeż nie naprawiło sierca swego ani jest wierzon z Bogiem duch jego.
2.PS.PUŁAWSKI(77:10) by nie byli jako ojcowie jich, pokolenie złe i przegarzające, (77:11) pokolenie, jeż nie naprawiło sierce swe ani wierzon z Bogiem duch jego.
3.WUJEK.1923Aby nie byli jako ojcowie ich, naród zły i draźniący: naród, który nie prostował serca swego, i nie był wiernym Bogu duch jego.
4.GDAŃSKA.1881Aby się nie stali jako ojcowie ich narodem odpornym i nieposłusznym, narodem, który nie wygotował serca swego, aby był wierny Bogu duch jego.
5.GDAŃSKA.2017Żeby nie byli, jak ich ojcowie, pokoleniem opornym i nieposłusznym; pokoleniem, które nie przygotowało swego serca i którego duch nie był wierny Bogu.
6.PS.BYCZ.1854Ażeby-nie stały-się, jak-ojcowie-ich, plemieniem buntowniczém i-zuchwałém; rodem, nieustalającym serca-swojego, i-nie wiernym, ku Bogu, ducha-jego.
7.GÖTZE.1937I aby nie byli jako ojcowie ich rodem odstępczym i sprzeciwiającym się, rodem, który nie miał utwierdzonego serca i którego duch nie był wierny wobec Boga.
8.CYLKOWI nie staną się jak ojcowie ich, rodem odstępnym i niesfornym, rodem co nie ustalił serca swego, i nie wytrwał przy Panu duchem swoim.
9.KRUSZYŃSKIAby nie byli, jako ojcowie ich, pokoleniem opornem i buntowniczem - narodem, który nie wykształcił serca swego, i niewierny był Bogu duch jego;
10.ASZKENAZY I nie będą, jako ich ojcowie, pokolenie kłótliwe i krnąbrne, pokolenie, co nie sposobiło swego serca, nito wierną była z Wszechmocnym jego dusza.
11.SZERUDAby nie byli, jak ich ojcowie, rodem przekornym i niewiernym, rodem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:8) A niech nie będą, jak ich ojcowie, pokoleniem opornym, upartym: pokoleniem, które nie miało prawości serca ani ducha wiernego Bogu.
13.TYSIĄCL.WYD5A niech nie będą jak ich ojcowie pokoleniem opornym, buntowniczym, pokoleniem o niestałym sercu, którego duch nie dochowuje Bogu wierności.
14.BRYTYJKAŻeby nie byli, jak ojcowie ich, Pokoleniem przekornym i niewiernym, Pokoleniem niestałego serca, Którego duch nie był wierny Bogu.
15.POZNAŃSKAa nie stali się, jak ich ojcowie, pokoleniem krnąbrnym i opornym, pokoleniem o niestałym sercu i o duchu niewiernym Bogu.
16.WARSZ.PRASKAI nie mieli być jak ich ojcowie, z pokoleń opornych i twardych, z pokoleń chwiejnych i niewiernych Bogu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By się nie stali jak ich ojcowie – rodem odstępnym i niesfornym; rodem, co nie utwierdził swego serca i nie wytrwał przy Bogu swoim duchem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie były, jak ich ojcowie, Pokoleniem zbuntowanym i upartym, Pokoleniem niestałego serca, Niewiernym Bogu w głębi swego ducha.