« Psal 78:8 Księga Psalmów 78:9 Psal 78:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:12) Synowie Efrem, dośpiewając i spuszczając łęczysko, obrocili sie są w dzień boja,
2.PS.PUŁAWSKI(77:12) Synowie Efrem, dośpiewając i spuszczając łęczyszcze, obrocili sie w dzień boja,
3.WUJEK.1923Synowie Ephrem, naciągający i spuszczający łuk, podali tył w dzień wojny.
4.GDAŃSKA.1881Albo jako synowie Efraimowi zbrojni, którzy, choć umieli z łuku strzelać, wszakże w dzień wojny tył podali.
5.GDAŃSKA.2017Synowie Efraima, uzbrojeni i wyposażeni w łuki, w dniu bitwy wycofali się.
6.PS.BYCZ.1854Dzieci Efraima, uzbrojone, strzélające z łuku, odwróciły-się, w-dniu bitwy.
7.GÖTZE.1937Synowie Efraima, strzelcy uzbrojeni w łuki, zawrócili się w dzień walki.
8.CYLKOWSynowie Efraima zbrojni łucznicy, cofnęli się w dzień boju.
9.KRUSZYŃSKIsynami Efraima uzbrojonymi, strzelającymi z łuku, którzy w dniu wojny tył podali.
10.ASZKENAZY Syny Efraimowe, zbrojąc się we wyniosłości łuku - zawiodły w dzień boju.
11.SZERUDASynowie Efraima, zbrojni łucznicy uciekali w dniu boju.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:9) Synowie Efraima, walczący łukiem, podali tył w dzień bitwy.
13.TYSIĄCL.WYD5Synowie Efraima, uzbrojeni w łuki, w dniu bitwy poszli w rozsypkę.
14.BRYTYJKASynowie Efraima, łucznicy, Uciekli w dniu boju.
15.POZNAŃSKA(Synowie Efraima, uzbrojeni w łuki, uszli niesławnie w dzień bitwy).
16.WARSZ.PRASKASynowie Efraima, strzałą i łukiem walczący gdy nadszedł dzień bitwy, wszyscy się rozpierzchli.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Efraima, zbrojni łucznicy, cofnęli się w dzień boju.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Efraima, uzbrojeni w łuki, Uciekli w czasie bitwy!