« Psal 80:12 Księga Psalmów 80:13 Psal 80:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(79:14) Wyrył ją wi❬e❭prz z lasa a drugi źwierz popasł jest ją.
2.PS.PUŁAWSKI(79:14) Skaził ją wieprz z lasa i osobny źwierz popasł jest ją.
3.WUJEK.1923(80:14) Rozkopał ją dziki wieprz z lasa, a jedyniec spasł ją.
4.GDAŃSKA.1881(80:14) Zniszczył ją wieprz dziki, a zwierz polny spasł ją.
5.GDAŃSKA.2017Niszczy ją dzik leśny, a zwierzę polne pożera ją.
6.PS.BYCZ.1854(80:14) Spustoszył-ją dzik, z-lasu; a,-zwierzę polné, pasło-się-nią.
7.GÖTZE.1937(80:14) Ryje pod nim dzik z lasu, a zwierz polny spasa go.
8.CYLKOW(80:14) Obgryza ją odyniec z lasu, a zwierz dziki spasa ją.
9.KRUSZYŃSKI(80:14) Rozrywa ją wieprz dziki, a zwierzę polne pożera ją.
10.ASZKENAZY (80:14) Roztrąci ją świnia z lasu a spasie płaz polny!
11.SZERUDA(80:14) Ryje ją dzik, a dziki zwierz pasie się na niej.
12.TYSIĄCL.WYD1(79:14) że ją niszczy dzik leśny, a polne zwierzęta spasają?
13.TYSIĄCL.WYD5(80:14) że ją niszczy dzik leśny, a polne zwierzęta obgryzają?
14.BRYTYJKA(80:14) Pustoszy ją dzik, A zwierz dziki pasie się na niej.
15.POZNAŃSKA(80:14) Pustoszy ją dzik leśny, a zwierzęta polne ją ogryzają.
16.WARSZ.PRASKA(80:14) Niszczy ich dzik leśny, pożerają ich polne zwierzęta.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(80:14) Obgryza ją odyniec z lasu, a dziki zwierz ją spasa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(80:14) Rył ją dzik z lasu, Pasło się w niej wszystko, co hasa po polach.