« Psal 80:15 Księga Psalmów 80:16 Psal 80:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(79:17) Zażżona ogniem i podkopana, od karania oblicza twego zginą.
2.PS.PUŁAWSKI(79:17) Zażżona ogniem i podkopana, od karania twego lica zginą.
3.WUJEK.1923(80:17) Spalona ogniem i rozkopana: od łajania oblicza twego poginą.
4.GDAŃSKA.1881(80:17) Spalona jest ogniem, i wyrąbana; ginie od zapalczywości oblicza twego.
5.GDAŃSKA.2017Spalona jest ogniem i wycięta; giną od zgromienia twojego oblicza.
6.PS.BYCZ.1854(80:17) Ona-spalona w-ogniu, ona-uciętą; od-zgromienia ich, obliczem-Twojém, niech-zginą.
7.GÖTZE.1937(80:17) Spalony jest ogniem, odcięty jest; od gromienia oblicza Twego giną!
8.CYLKOW(80:17) Opalona ogniem, pocięta; od grozy oblicza Twojego giną.
9.KRUSZYŃSKI(80:17) Ogniem jest spalona i wyrąbana; wobec groźby oblicza Twego ginie.
10.ASZKENAZY (80:17) Spalona, w ogniu, ścięta, - od fukania oblicza Twojego zginą!
11.SZERUDA(80:17) Spalili ją ogniem i porąbali; niech zginą od groźby oblicza Twego!
12.TYSIĄCL.WYD1(79:17) Ci, którzy ją ogniem spalili i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza.
13.TYSIĄCL.WYD5(80:17) Ci, którzy ją spalili w ogniu i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza!
14.BRYTYJKA(80:17) Spalili ją ogniem i porąbali; Niech zginą od grozy oblicza twego!
15.POZNAŃSKA(80:17) Spalili ją ogniem i wycięli; Niech zginą od groźby Twego oblicza!
16.WARSZ.PRASKA(80:17) A ci, co go kiedyś spalili, niech zginą od grozy Twojego oblicza!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(80:17) Opalona jest ogniem, pocięta; ginie od grozy Twojego oblicza.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(80:17) Leży teraz spalona, odcięta - Przy Twojej srogości zginie!