« Psal 82:3 Księga Psalmów 82:4 Psal 82:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(81:4) wytargńcie ubogiego i nieimającego z ręki grzesznego wywolcie!
2.PS.PUŁAWSKI(81:4) wytargńcie ubogiego i stradnika z ręki grzesznego wyzwolcie!
3.WUJEK.1923Wyrwijcie ubogiego: a nędznego z ręki niezbożnego wyzwólcie.
4.GDAŃSKA.1881Wyrwijcie chudzinę i nędznego, a z ręki niepobożnej wyrwijcie go.
5.GDAŃSKA.2017Wyzwólcie biedaka i nędzarza, ocalcie go z ręki niegodziwych.
6.PS.BYCZ.1854Oswobadzajcież biédnego, i-ubogiego; z-ręki bezbożnych, uwalniajcież ich.
7.GÖTZE.1937Uwolnijcie nieznaczącego i potrzebującego, wybawcie go z ręki bezbożnych!
8.CYLKOWUwalniajcie nędznych i uciśnionych; z rąk złoczyńców wyzwalajcie ich.
9.KRUSZYŃSKIWyrwijcie nędzarza i ubogiego - z ręki bezbożnych wyrwijcie.
10.ASZKENAZY Oswobódźcie biednego i łaknącego - wyrwijcie z rąk złoczyńców!
11.SZERUDARatujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnego!
12.TYSIĄCL.WYD1(81:4) Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z ręki niezbożnych».
13.TYSIĄCL.WYD5Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z ręki występnych!
14.BRYTYJKARatujcie biedaka i nędzarza, Wyrwijcie go z ręki bezbożnych!
15.POZNAŃSKARatujcie nieszczęśnika i biedaka, wyzwólcie go z rąk złoczyńców!"
16.WARSZ.PRASKAWyzwólcie maluczkich i cierpiących, wyrwijcie ich z rąk złoczyńców!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uwalniajcie nędznych i uciśnionych; wyzwalajcie ich z rąk złoczyńców.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITRatujcie biednych i żyjących w nędzy - Wyrywajcie ich z ręki bezbożnych!