« Psal 85:10 Księga Psalmów 85:11 Psal 85:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(84:12) Prawda z ziemie weszczdła jest a sprawiedność s nieba weźrzała jest.
2.PS.PUŁAWSKI(84:12) Prawda z ziemie wezszła jest a sprawiedlność z nieba weźrzała jest.
3.WUJEK.1923(85:12) Prawda wyrosła z ziemie: a sprawiedliwość z nieba pojrzała.
4.GDAŃSKA.1881(85:12) Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy.
5.GDAŃSKA.2017Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba.
6.PS.BYCZ.1854(85:12) Prawda, z-ziemi wyrośnie; a,-sprawiedliwość, z-niebios będzie-stérczała.
7.GÖTZE.1937(85:12) Prawda z ziemi wykiełkuje, a sprawiedliwość spoglądać będzie z nieba.
8.CYLKOW(85:12) Prawda z ziemi wyrasta, a sprawiedliwość z nieba spoziera.
9.KRUSZYŃSKI(85:12) Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość ukaże się z niebios.
10.ASZKENAZY (85:12) Prawda ze ziemi wykwitnie a sprawiedliwość z niebios wygląda.
11.SZERUDA(85:12) Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wejrzy z niebios.
12.TYSIĄCL.WYD1(84:12) Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba.
13.TYSIĄCL.WYD5(85:12) Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba.
14.BRYTYJKA(85:12) Wierność wyrośnie z ziemi, A sprawiedliwość wyjrzy z niebios.
15.POZNAŃSKA(85:12) Wierność wykwitnie z ziemi, a sprawiedliwość spoglądać będzie z nieba.
16.WARSZ.PRASKA(85:12) Wierność wyrasta z ziemi, sprawiedliwość spogląda z nieba.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(85:12) Prawda wyrasta z ziemi, a sprawiedliwość patrzy z niebios.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(85:12) Oto prawda wykiełkuje z ziemi, Z nieba wyjrzy sprawiedliwość,
19.TOR.PRZ.Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość spojrzy w dół z niebios.