« Psal 85:11 Księga Psalmów 85:12 Psal 85:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(84:13) Bo zaprawdę Gospodzin da miłość a ziemia nasza da owoc swoj.
2.PS.PUŁAWSKI(84:13) Bowiem Bog da lubość a ziemia nasza da owoc swoj.
3.WUJEK.1923(85:13) Albowiem Pan pokaże dobrotliwość: a ziemia nasza wyda swój owoc.
4.GDAŃSKA.1881(85:13) Da też Pan i doczesne dobra, a ziemia nasza wyda owoc swój.
5.GDAŃSKA.2017PAN też obdarzy tym, co dobre, a nasza ziemia wyda swój plon.
6.PS.BYCZ.1854(85:13) Nawet Pan, dostarczy czego-dobrego; a-kraina-nasza, wyda dochód-swój.
7.GÖTZE.1937(85:13) I da też Pan dobro, a ziemia nasza wyda plon swój.
8.CYLKOW(85:13) I Bóg użyczy szczęścia, a ziemia nasza wyda plon swój.
9.KRUSZYŃSKI(85:13) Również Pan udzieli dobra, a ziemia nasza wyda owoc swój.
10.ASZKENAZY (85:13) Toż Jehowa dobra użyczy wszelkiego a ziemia nasza wyda swój plon.
11.SZERUDA(85:13) Potem udzieli Pan także dobrobytu i ziemia nasza wyda plon swój.
12.TYSIĄCL.WYD1(84:13) Pan także dobrem obdarzy i ziemia nasza wyda swój owoc.
13.TYSIĄCL.WYD5(85:13) Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc.
14.BRYTYJKA(85:13) Także dobrobytu udzieli PanI ziemia nasza swój plon wyda.
15.POZNAŃSKA(85:13) Jahwe użyczy też wszelkich dóbr, a ziemia nasza wyda plon.
16.WARSZ.PRASKA(85:13) A Pan ześle błogosławieństwo i wyda ziemia swe owoce.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(85:13) WIEKUISTY także użyczy szczęścia, a ziemia wyda swój plon.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(85:13) PAN otoczy nas swym dobrem I nasza ziemia wyda swój plon.
19.TOR.PRZ.Jhwh także obdaruje dobrem, a nasza ziemia wyda swój plon.