« Psal 85:2 Księga Psalmów 85:3 Psal 85:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(84:3) Ukojił jeś wszystek gniew twoj, otwrocił jeś sie od gniewu rozgniewania twego.
2.PS.PUŁAWSKI(84:3) Ukoiłeś wszystek gniew twoj, odwrociłeś sie od gniewa rozgniewania twego.
3.WUJEK.1923(85:4) Uśmierzyłeś twój wszystek gniew: odwróciłeś się od gniewu popędliwości twojéj.
4.GDAŃSKA.1881(85:4) Uśmierzyłeś wszystek gniew twój, odwróciłeś od zapalczywości popędliwość twoję.
5.GDAŃSKA.2017Uśmierzyłeś całe swoje zagniewanie, odwróciłeś się od zapalczywości twojego gniewu.
6.PS.BYCZ.1854(85:4) Powściągałeś całé uniesienie-Twojé; Tyś-odwracał, od-zapalczywości, gniéw-Twój.
7.GÖTZE.1937(85:4) Zaniechałeś całej zapalczywości Swej, odwróciłeś się od żaru gniewu Swego.
8.CYLKOW(85:4) Powściągnąłeś cały gniew Twój, ochłonąłeś od ognia uniesienia Twojego.
9.KRUSZYŃSKI(85:4) Odjąłeś wszelki gniew Twój - odwróciłeś od zapalczywości oblicze swe.
10.ASZKENAZY (85:4) Ściągnąłeś wszystko wezbranie Twe, zawróciłeś od żaru Twą gniewność.
11.SZERUDA(85:4) Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywego gniewu swego.
12.TYSIĄCL.WYD1(84:4) Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twego gniewu.
13.TYSIĄCL.WYD5(85:4) Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu. Sela.
14.BRYTYJKA(85:4) Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego.
15.POZNAŃSKA(85:4) Uśmierzyłeś wszystek gniew swój i powściągnąłeś żar Twej zapalczywości.
16.WARSZ.PRASKA(85:4) Powstrzymałeś się w Twoim zagniewaniu wielkim i nie pozwoliłeś, aby gniew Twój nadal płonął. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(85:4) Powściągnąłeś cały Twój gniew, ochłonąłeś od ognia Twojego uniesienia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(85:4) Uśmierzyłeś całą swoją złość, Ugasiłeś żar swojego gniewu.
19.TOR.PRZ.Uśmierzyłeś cały wybuch swojej wściekłości, odwróciłeś się od zapalczywości swojego gniewu.