« Psal 89:12 Księga Psalmów 89:13 Psal 89:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:13b) twoje ramię s mocą. (88:14a) Śćwierdzona bądź ręka twoja i powyszona bądź prawica twoja;
2.PS.PUŁAWSKI(88:13b) twoje ramię z mocą. (88:14a) Stwirdzi sie ręka twoja i powyszszona bądź prawica twoja;
3.WUJEK.1923(89:14) Twoje ramię z mocą: niech się zmocni ręka twoja, i niech się wyniesie prawica twoja.
4.GDAŃSKA.1881(89:14) Ramię twoje mocne jest; można jest ręka twoja, a wywyższona jest prawica twoja.
5.GDAŃSKA.2017Twoje ramię jest mocne, twoja ręka potężna, a twoja prawica wzniesiona.
6.PS.BYCZ.1854(89:14) U-ciebie moc, równie-jak przemoc; wzmacnia-się-ręka-Twa; podnosi-się prawica-Twoja.
7.GÖTZE.1937(89:14) Ty masz potężne ramię, ręka Twoja jest silna, wzniesiona prawica Twoja.
8.CYLKOW(89:14) Twoją moc i potęga, silną dłoń Twoja, wzniosłą prawica Twoja.
9.KRUSZYŃSKI(89:14) Możne jest ramię Twoje, Twa ręka mocna - prawica Twa wywyższona.
10.ASZKENAZY (89:14) Twojem ramię wraz z władną mocą, w moc się wzbije Twa ręka, wywyższy się Twa prawica,
11.SZERUDA(89:14) Ramię Twoje jest potężne; mocna jest ręka Twoja, a wysoko podniesiona prawica Twoja.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:14) Twoje ramię jest potężne, mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:14) Ty masz ramię pełne potęgi, mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona.
14.BRYTYJKA(89:14) Ramię twoje jest potężne; Mocna jest ręka twoja, A wysoko podniesiona prawica twoja.
15.POZNAŃSKA(89:14) Ramię Twoje jest pełne mocy, dłoń Twoja silna, prawica wysoko wzniesiona.
16.WARSZ.PRASKA(89:14) Pełne mocy jest Twoje ramię, silna jest Twoja ręka, wzniesiona prawica.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:14) Twoją jest moc i potęga; Twoją jest silna dłoń, Twoja prawica jest wzniosłą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:14) Twoje jest mężne ramię I mocna Twoja ręka - Wzniesiona wysoko Twoja prawa dłoń.