« Psal 89:20 Księga Psalmów 89:21 Psal 89:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:21) Ręka zaprawdę moja podpomoże ji a ramię moje umocni ji.
2.PS.PUŁAWSKI(88:21) Bo ręka moja pomoże jemu a ramię moje poćwirdzi ji.
3.WUJEK.1923(89:22) Bo mu ręka moja będzie pomagała, i posili go ramię moje.
4.GDAŃSKA.1881(89:22) Przetoż ręka moja będzie stała przy nim, a ramię moje posili go.
5.GDAŃSKA.2017Moja ręka będzie przy nim i wzmocni go moje ramię.
6.PS.BYCZ.1854(89:22) Przeto, ręka-moja, będzie-stale z-nim; ileż-bardziéj ramię-mojé, umocni-go.
7.GÖTZE.1937(89:22) Z nim ręka Moja stałe przebywać będzie, a ramię Moje umocni go.
8.CYLKOW(89:22) Przy którym ręka Moja wytrwa, a ramię Moje zasili go.
9.KRUSZYŃSKI(89:22) Dlatego ręką moją wesprze go, oraz ramię moje go posili.
10.ASZKENAZY (89:22) Z którym utwierdzona ręka Ma, też skrzepi go Moje ramię.
11.SZERUDA(89:22) Ręka Moja wspierać go będzie, a ramię Moje umocni go.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:22) by ręka moja zawsze z nim była i ramię moje go umacniało.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:22) aby ręka moja zawsze z nim była i umacniało go moje ramię.
14.BRYTYJKA(89:22) Ręka moja wspierać go będzie, A ramię moje umocni go.
15.POZNAŃSKA(89:22) Wspierać go będzie ręka moja, a ramię moje go umocni.
16.WARSZ.PRASKA(89:22) Moja ręka będzie go zawsze prowadzić, umacniać go będzie moje ramię.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:22) Przy nim wytrwa Ma ręka, a Moje ramię go zasili.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:22) Przy nim będzie moja pewna ręka. Tak! Jego właśnie me ramię umocni!