« Psal 89:2 Księga Psalmów 89:3 Psal 89:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:4a) P❬o❭łożył jeśm obrząd wybranym mojim, przysiągł jeśm Dawidowi słudze memu:
2.PS.PUŁAWSKI(88:4a) Ułożył jeśm obrząd wybranym moim, przysiągł jeśm Dawidowi słudze memu:
3.WUJEK.1923(89:4) Postanowiłem Testament mój wybranym moim; przysiągłem Dawidowi, słudze memu:
4.GDAŃSKA.1881(89:4) Postanowiłem przymierze z wybranym moim: przysiągłem Dawidowi, słudze swemu,
5.GDAŃSKA.2017Zawarłem przymierze z moim wybrańcem; przysiągłem Dawidowi, swemu słudze;
6.PS.BYCZ.1854(89:4) Utwiérdziłem przymierzé, z-wybranym-moim; przysiągłem Dawidowi, słudze-mojemu.
7.GÖTZE.1937(89:4) Zawarłem przymierze z wybranym Moim, słudze Memu, Dawidowi, przysiągłem:
8.CYLKOW(89:4) Zawarłem przymierze z wybrańcem Moim, zaprzysiągłem Dawidowi słudze Mojemu.
9.KRUSZYŃSKI(89:4) "Zawarłem przymierze z wybranym moim, przysiągłem Dawidowi słudze memu.
10.ASZKENAZY (89:4) "Zawarłem przymierze z wybrańcem Mym, przysiągłem słudze Mojemu Dawidowi.
11.SZERUDA(89:4) Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim, przysiągłem Dawidowi, słudze swemu:
12.TYSIĄCL.WYD1(88:4) «Przymierze zawarłem z moim wybrańcem; przysiągłem słudze memu, Dawidowi:
13.TYSIĄCL.WYD5(89:4) Zawarłem przymierze z moim wybrańcem; przysiągłem słudze memu, Dawidowi:
14.BRYTYJKA(89:4) Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim, Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu:
15.POZNAŃSKA(89:4) Zawarłem przymierze z wybranym moim, przysiągłem Dawidowi, słudze memu:
16.WARSZ.PRASKA(89:4) Przymierze zawarłem z wybranym moim, a słudze mojemu, Dawidowi, przyrzekłem:
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:4) Z Moim wybrańcem zawarłem przymierze; zaprzysiągłem Dawidowi, Mojemu słudze,
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:4) Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, Przysiągłem swemu słudze Dawidowi: