« Psal 89:3 Księga Psalmów 89:4 Psal 89:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:4b) Na wieki nagotuję siemię twoje (88:5) i usiedlę w pokolenie i w pokolenie stolec twoj.
2.PS.PUŁAWSKI(88:4b) Aż na wieki nagotuję siemię twoje (88:5) i usiedlę w pokolenie i w pokolenie stolec twoj.
3.WUJEK.1923(89:5) Że aż na wieki zgotuję nasienie twoje i zbuduję od rodzaju do rodzaju stolicę twoję.
4.GDAŃSKA.1881(89:5) Że aż na wieki utwierdzę nasienie twoje, a zbuduję od narodu do narodu stolicę twoję.Sela.
5.GDAŃSKA.2017Na wieki utwierdzę twoje potomstwo i zbuduję twój tron na wszystkie pokolenia. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(89:5) Aż-na wieki ustalę plemię-twojé, i-zbuduję, mający trwać, od-pokolenia do-pokolenia, tron-twój.
7.GÖTZE.1937(89:5) "Na wieki utwierdzę nasienie twoje, i dla wszystkich pokoleń zbuduję tron twój!" Sela.
8.CYLKOW(89:5) Na wieki utrwalę ród twój, zbudowałem z pokolenia do pokolenia tron twój. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(89:5) Na wieki utwierdzę potomstwo twe i zbuduję od narodu do narodu tron twój" - SELAh.
10.ASZKENAZY (89:5) Na wieczność przysposobię Twe nasienie i zbuduję po wszystkie pokolenia tron Twój. Selah".
11.SZERUDA(89:5) Na wieki utwierdzę potomstwo Twoje i tron Twój zbuduję po wszystkie czasy. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:5) Utrwalę twoje potomstwo na wieki i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia». Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:5) Utrwalę na wieki twoje potomstwo i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie. Sela.
14.BRYTYJKA(89:5) Na wieki utwierdzę potomstwo twojeI tron twój zbuduję po wszystkie pokolenia. Sela.
15.POZNAŃSKA(89:5) Na wieki utwierdzę potomstwo twoje i zbuduję twój tron po wszystkie pokolenia".
16.WARSZ.PRASKA(89:5) Twoje potomstwo trwać będzie na wieki, a tron twój z pokolenia na pokolenie. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:5) że na wieki utrwalę jego ród; a tron jego zbudowałem aż do pokolenia i pokolenia. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:5) Twe potomstwo utwierdzę na wieki, Zapewnię ci tron na pokolenia. Sela.