« Psal 89:4 Księga Psalmów 89:5 Psal 89:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:6) Poznają niebiosa dziwy twoje, Gospodnie, i zaprawdę prawdę twoję w cerekwi świętych.
2.PS.PUŁAWSKI(88:6) Poznają niebiosa dziwy twoje, Boże, i też prawdę twoję w cerekwi świętych.
3.WUJEK.1923(89:6) Będą wyznawać niebiosa cuda twoje, Panie, i prawdę twoję w zgromadzeniu świętych.
4.GDAŃSKA.1881(89:6) Przetoż, Panie! wysławiają niebiosa cud twój, i prawdę twoję w zgromadzeniu świętych.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, niebiosa wysławiają twoje cuda i twoją wierność w zgromadzeniu świętych.
6.PS.BYCZ.1854(89:6) Tedy,-będą-chwaliły niebiosa, cuda-Twe, o-Panie! ileż-bardziéj prawdziwość-Twoję, w-zgromadzeniu świętych.
7.GÖTZE.1937(89:6) I niebiosa wysławiać będą cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w zgromadzeniu świętych!
8.CYLKOW(89:6) I wysławiają niebiosa cuda Twoje Boże, i niezawodność Twoję w zborze świętych.
9.KRUSZYŃSKI(89:6) I wysławiają niebiosa cud Twój, Panie, oraz prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.
10.ASZKENAZY (89:6) I sławić będą niebiosa cud Twój Jehowo, cóż dopiero Twą wierność w świętych gromadzie.
11.SZERUDA(89:6) Przeto niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w zgromadzeniu świętych.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:6) Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w zgromadzeniu świętych.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:6) Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w radzie świętych.
14.BRYTYJKA(89:6) Niebiosa wysławiają cuda twoje, Panie, I wierność twoją w zgromadzeniu świętych.
15.POZNAŃSKA(89:6) Niebiosa sławią cuda Twoje, Jahwe, a zgromadzenie świętych - wierność Twoją.
16.WARSZ.PRASKA(89:6) Niebiosa wysławiają, o Panie, Twe cuda, a zgromadzenie świętych – Twoją wierność.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:6) Niebiosa wysławią Twoje cuda, WIEKUISTY, i Twoją niezawodność w zborze świętych.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:6) Tak, PANIE, nieboskłon sławi Twoje cuda, Twoją wierność głoszą w zgromadzeniu świętych.