« Psal 89:32 Księga Psalmów 89:33 Psal 89:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:33) Miłosierdzia zaprawdę mego nie rozproszę od niego ani zawadzę w prawdzie mojej,
2.PS.PUŁAWSKI(88:33) Ale miłosierdzia mego nie rozsypię od niego ani zaszkodzę w prawdzie mojej,
3.WUJEK.1923(89:34) A miłosierdzia mego nie oddalę od niego: i nie zaszkodzę w prawdzie mojéj.
4.GDAŃSKA.1881(89:34) Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.
5.GDAŃSKA.2017Ale nie odbiorę mu mojego miłosierdzia ani nie zawiodę w mojej wierności.
6.PS.BYCZ.1854(89:34) Ale-łaski-méj, nie odetne od-niego, i-nie skłamię, w-stałości-mojéj.
7.GÖTZE.1937(89:34) Ale dobroci Mojej nie cofnę od niego, ani nie zaprę się wierności Swojej.
8.CYLKOW(89:34) Ale łaski Mojéj nie cofnę od niego, a nie zaprę się rzetelności Mojéj.
9.KRUSZYŃSKI(89:34) A miłosierdzia mego nie odejmę od niego, i nie zaniecham prawdy mej.
10.ASZKENAZY (89:34) Wszak łaski Mej nie odbiorę raz na zawsze od niego, niteż sprzeniewierzę się wierności Mej.
11.SZERUDA(89:34) ale łaski Mojej nie odmówię mu, ani też nie sprzeniewierzę się wierności Mojej;
12.TYSIĄCL.WYD1(88:34) lecz nie odejmę mu łaski mojej i nie zawiodę w wierności.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:34) lecz nie odejmę mu łaski mojej i nie zawiodę w mojej wierności.
14.BRYTYJKA(89:34) Ale łaski mojej nie odmówię mu, Ani też nie złamię wierności mojej;
15.POZNAŃSKA(89:34) lecz nie pozbawię go łaski mojej i nie sprzeniewierzę się mojej wierności.
16.WARSZ.PRASKA(89:34) Nie odejmę mu jednak mojej łaskawości i wierności mojej nie złamię.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:34) ale nie cofnę od niego Mojej łaski i nie zaprę się Mojej prawdy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:34) Lecz mojej łaski mu nie odmówię Ani nie odstąpię od wierności;