« Psal 89:34 Księga Psalmów 89:35 Psal 89:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:35a) Jedną przysiągł jeśm w świętem mojem: Acz Dawidem sełżę,
2.PS.PUŁAWSKI(88:35a) Jednąc przysiągłeśm w świętym moim: [Nie] ❬acz❭ sełżę Dawidem,
3.WUJEK.1923(89:36) Razem przysiągł w świętym moim, jeźli skłamam Dawidowi:
4.GDAŃSKA.1881(89:36) Razem przysiągł przez świętobliwość moję, że nie skłamię Dawidowi,
5.GDAŃSKA.2017Raz przysiągłem na moją świętość, że nie skłamię Dawidowi.
6.PS.BYCZ.1854(89:36) Raz przysiągłem, na-Świętość-moję; nie będę Dawidowi kłamał.
7.GÖTZE.1937(89:36) Raz przysiągłem na świętość Moją: czyżbym skłamał Dawidowi?
8.CYLKOW(89:36) Raz zaprzysiągłem na świętość Moję, czyż Dawidowi skłamię?
9.KRUSZYŃSKI(89:36) Raz poprzysiągłem w świętości mej, że nie skłamię Dawidowi.
10.ASZKENAZY (89:36) Raz zaprzysiągłem na świętość Mą, izali skłamię Dawidowi.
11.SZERUDA(89:36) Raz przysiągłem na świętość Moją, że nie skłamię Dawidowi:
12.TYSIĄCL.WYD1(88:36) Raz przysiągłem na moją świętość: na pewno Dawidowi nie skłamię.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:36) Raz przysiągłem na moją świętość: na pewno nie skłamię Dawidowi.
14.BRYTYJKA(89:36) Raz przysiągłem na świętość moją, Że nie skłamię Dawidowi.
15.POZNAŃSKA(89:36) Przysiągłem raz [na zawsze] na moją świętość i nie zawiodę Dawida:
16.WARSZ.PRASKA(89:36) Raz poprzysiągłem na moją świętość i nigdy nie zwiodę Dawida:
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:36) Raz na zawsze przysiągłem na Mą świętość. Czy skłamię Dawidowi?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:36) Raz w mej świętości przysiągłem - I nie zawiodę Dawida!