« Psal 89:35 Księga Psalmów 89:36 Psal 89:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:35b) siemię jego na wieki będzie (88:36a) a stolec jego jako słuńce w obeźrzeniu mojem
2.PS.PUŁAWSKI(88:35b) siemię jego na wieki zostaje (88:36a) a stolec jego jako słuńce przede mną
3.WUJEK.1923(89:37) Nasienie jego będzie trwać na wieki: a stolica jego, jako słońce przed oczyma memi;
4.GDAŃSKA.1881(89:37) A że nasienie jego zostanie na wieki, a stolica jego jako słońce przedemną;
5.GDAŃSKA.2017Jego potomstwo będzie trwać na wieki, a jego tron jak słońce przede mną;
6.PS.BYCZ.1854(89:37) Że, plemię-jego, na-wieki, będzie-istniało; a,-tron-jego, będzie, jak-słońce, przedemną.
7.GÖTZE.1937(89:37) Potomstwo jego trwać będzie wiecznie, a tron jego jak słońce przede Mną;
8.CYLKOW(89:37) Ród jego na wieki ostanie się, a tron jego jak słońce przedemną.
9.KRUSZYŃSKI(89:37) Potomstwo jego na wieki trwać będzie, a stolica jego jako słońce przedemną.
10.ASZKENAZY (89:37) Ramię jego będzie na wieki a tron jego jako słońce przedemną.
11.SZERUDA(89:37) Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede Mną.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:37) Potomstwo jego trwać będzie wiecznie i tron jego będzie przede mną jak słońce,
13.TYSIĄCL.WYD5(89:37) Potomstwo jego trwać będzie wiecznie i tron jego będzie przede Mną jak słońce,
14.BRYTYJKA(89:37) Potomstwo jego trwać będzie na wieki, A tron jego jak słońce przede mną,
15.POZNAŃSKA(89:37) Ród jego będzie istniał wiecznie, a tron jego jak słońce przede mną,
16.WARSZ.PRASKA(89:37) Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a jego tron będzie przede Mną jak słońce.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:37) Jego ród zostanie na wieki, jego tron przede Mną jak słońce,
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:37) Jego potomstwo trwać będzie na wieki, A jego tron przede Mną będzie niczym słońce,