« Psal 89:41 Księga Psalmów 89:42 Psal 89:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:41) Powyszył jeś prawicę poniżających ji, uwiesielił jeś wszystki nieprzyjaciele jego.
2.PS.PUŁAWSKI(88:41) Powyszszyłeś prawicę ściskających ji, uwiesieliłeś wszystki nieprzyjaciele jego.
3.WUJEK.1923(89:43) Wywyższyłeś prawicę tłumiącego: uweseliłeś wszystkie nieprzyjacioły jego.
4.GDAŃSKA.1881(89:43) Wywyższyłeś prawicę przeciwników jego; uweseliłeś wszysstkich nieprzyjaciół jego.
5.GDAŃSKA.2017Podniosłeś prawicę jego przeciwników, sprawiłeś radość wszystkim jego wrogom.
6.PS.BYCZ.1854(89:43) Tyś-podniósł prawicę gnębicieli-jego; rozweselałeś wszech nieprzyjaciół-onegoż.
7.GÖTZE.1937(89:43) Wywyższyłeś prawicę gnębicieli jego, uradowałeś wszystkich jego wrogów.
8.CYLKOW(89:43) Wyniosłeś prawicę ciemięzców jego, uradowałeś wszystkie wrogi jego.
9.KRUSZYŃSKI(89:43) Podwyższyłeś prawicę prześladowców jego, wszystkich jego nieprzyjaciół uradowałeś.
10.ASZKENAZY (89:43) Wyniosłeś prawicę jego gnębicieli, uradowałeś wszystkie jego wrogi,
11.SZERUDA(89:43) Wywyższyłeś prawicę wrogów jego, uradowałeś wszystkich nieprzyjaciół jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:43) Podniosłeś prawicę jego nieprzyjaciół; radością napełniłeś wszystkich jego wrogów.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:43) Podniosłeś prawicę jego nieprzyjaciół; radością napełniłeś wszystkich jego wrogów.
14.BRYTYJKA(89:43) Wywyższyłeś prawicę nieprzyjaciół jego, Sprawiłeś radość wszystkim wrogom jego.
15.POZNAŃSKA(89:43) Wywyższyłeś prawicę jego przeciwników, napełniłeś radością wszystkich jego wrogów.
16.WARSZ.PRASKA(89:43) Rękę jego ciemięzców podniosłeś wysoko, ucieszyłeś wszystkich nieprzyjaciół jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:43) Wyniosłeś prawicę jego ciemięzców, uradowałeś wszystkich jego wrogów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:43) Doprowadziłeś do zwycięstwa jego nieprzyjaciół, Sprawiłeś radość wszystkim jego wrogom.