« Psal 89:7 Księga Psalmów 89:8 Psal 89:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:9) Gospodnie Boże czci, kto rowiennik tobie? Mogący jeś, Gospodnie, i prawda twoja w okrędze twojem.
2.PS.PUŁAWSKI(88:9) Gospodnie Boże mocy, kto rowiennik tobie? Mocny jeś, Boże, a prawda twoja w okrędze twym.
3.WUJEK.1923(89:9) Panie, Boże zaztępów, któż podobien tobie? możnyś jest, Panie, a prawda twoja około ciebie.
4.GDAŃSKA.1881(89:9) Panie, Boże zastępów! któż jest jakoś ty, Pan mocny? bo prawda twoja jest około ciebie.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, Boże zastępów, któż jest jak ty, PAN mocny? Twoja wierność bowiem cię otacza.
6.PS.BYCZ.1854(89:9) O-Panie, Boże zastępów! któż, jakeś-Ty, potężniejszym Panem? wszakże-prawdziwość-Twoja, na-około-Ciebie.
7.GÖTZE.1937(89:9) Panie, Boże zastępów, któż jest możny jak Ty, Panie? I wierność Twoja jest dokoła Ciebie.
8.CYLKOW(89:9) Boże Panie zastępów, któż jak Ty potężny Panie, a prawda otoczeniem Twojém.
9.KRUSZYŃSKI(89:9) Panie, Boże zastępów, któż jako Ty mocny? o Panie, Tyś otoczony prawdą Twoją!
10.ASZKENAZY (89:9) Jehowo. Boże zastępów, któż jako Ty, opartv o wszechświat a wierność Twa Twem otoczeniem?
11.SZERUDA(89:9) Panie, Boże Zastępów, któż jak Ty? Mocny Jesteś, Panie, a wierność Twoja otacza Ciebie.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:9) Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie? Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja wokół Cię otacza.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:9) Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie? Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza.
14.BRYTYJKA(89:9) Panie, Boże Zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność twoja otacza cię.
15.POZNAŃSKA(89:9) Któż podobny Tobie, Jahwe, Boże Zastępów? Potężny jesteś, Jahwe, a wierność Twoja Cię otacza.
16.WARSZ.PRASKA(89:9) Któż jest jak Ty, Panie, Boże Zastępów? Potężny jesteś, Panie, dokoła Ciebie zaś Twoja wierność.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:9) WIEKUISTY, Boże Zastępów, któż potężny jak Ty, WIEKUISTY, a Twoim otoczeniem – prawda.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:9) PANIE, Boże Zastępów, kto jest taki, jak Ty? O, potężny PANIE! Ciebie otacza wierność!