« Psal 94:13 Księga Psalmów 94:14 Psal 94:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:14) Bo nie odpędzi Gospodzin luda swego a dziedziny swej nie zostawi,
2.PS.PUŁAWSKI(93:14) Bo nie odpędzi Bog luda swego a dziedziny swej nie ostanie,
3.WUJEK.1923Boć nie odruci Pan ludu swego: a dziedzictwa swego nie opuści.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem, nie opuści Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie zaniecha.
5.GDAŃSKA.2017PAN bowiem nie odrzuci swego ludu i nie opuści swego dziedzictwa.
6.PS.BYCZ.1854Bo, nie opuści Pan ludu-swego, i,-dziedzictwa-swojego, nie porzuci.
7.GÖTZE.1937Albowiem nie wyrzeknie się Pan ludu Swego, i nie opuści dziedzictwa Swego;
8.CYLKOWBo nie zaniecha Bóg ludu Swojego, a dziedzictwa Swego nie opuści.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem nie odrzuci Pan ludu swego, i nie zapomni o dziedzictwie swojem,
10.ASZKENAZY Gdyż nie porzuci Jehowa ludu Swego a dziedzictwa Swojego nie poniecha.
11.SZERUDABo nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie opuści.
12.TYSIĄCL.WYD1(93:14) Pan bowiem ludu swego nie odepchnie i nie porzuci swojego dziedzictwa;
13.TYSIĄCL.WYD5Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa;
14.BRYTYJKABo nie odrzuci Pan ludu swego, A dziedzictwa swego nie opuści,
15.POZNAŃSKAJahwe nie odrzuci bowiem swego ludu i nie opuści swego dziedzictwa.
16.WARSZ.PRASKAZaprawdę, nie odrzuci Pan swojego ludu i nigdy nie opuści dziedzińca swego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż WIEKUISTY nie porzuci Swojego ludu i Swojego dziedzictwa nie opuści.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBo PAN nie porzuci swego ludu I nie pozostawi swojego dziedzictwa,
19.TOR.PRZ.Jhwh bowiem nie porzuci swojego ludu i nie opuści swojego dziedzictwa.