« 2Moj 22:12 2 Księga Mojżeszowa 22:13 2Moj 22:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPaczby śniedziono było od źwierza, przyniesie k niemu to, cso zabito jest, a nie wroci ❬...❭
2.WUJEK.1923Jeźli od zwierza zajedzione, niech odniesie do niego, co zabite jest, a nie nagrodzi.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby od zwierza rozszarpane było, postawi rozszarpane za świadka, a rozszarpanego nie nagrodzi.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli zostało rozszarpane, to przyniesie je jako dowód, a za rozszarpane nie zapłaci.
5.CYLKOW(22:12) Jeżeli zaś rozszarpaném zostało, przedstawi je jako dowód: - za rozszarpane nie płaci.
6.KRUSZYŃSKIJeśli było rozszarpane i dostarczy się na to dowodu, za rozszarpane nie będzie wynagradzał.
7.MIESES(22:12) O ile zostanie rozszarpane, – niech przyniesie je jako dowód; za rozszarpane nie zapłaci.
8.TYSIĄCL.WYD5(22:12) Jeśli owo [bydlę] zostało rozszarpane przez jakieś dzikie zwierzę, przyniesie to jako dowód i nie musi uiszczać odszkodowania za rozszarpane.
9.BRYTYJKAJeżeli zaś zostało rozszarpane, to przyniesie je jako dowód; za rozszarpane nie daje odszkodowania.
10.POZNAŃSKA(22:12) A jeżeli zostało rozszarpane, ma dostarczyć rozszarpane jako dowód; nie musi wówczas wyrównywać szkody.
11.WARSZ.PRASKAJeśli zaś zostało rozszarpane przez jakieś dzikie zwierzę, to na dowód tego powinien dostarczyć to, co po nim pozostało, a wtedy zostanie uwolniony od dalszej odpowiedzialności z tytułu zaistniałej szkody.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:12) Zaś jeśli zostało rozszarpane, przedstawi je jako dowód, a za rozszarpane nie płaci.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli natomiast powierzone mu zwierzę zostało rozszarpane, to przyniesie je i pokaże na dowód. To bowiem, co rozszarpane, nie podlega odszkodowaniu.