« 2Moj 22:20 2 Księga Mojżeszowa 22:21 2Moj 22:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przychodnia nie zasmucisz, ani go uciśniesz; boście i sami przychodniami byli w ziemi Egipskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Przychodniowi nie uczynisz krzywdy, ani go uciśniesz: boście byli przychodniami w ziemi Egipskiej.
3.GDAŃSKA.2017Nie zrobisz krzywdy przybyszowi ani nie będziesz go uciskać, gdyż i wy byliście przybyszami w ziemi Egiptu.
4.CYLKOW(22:20) Cudzoziemca nie będziesz krzywdził, ani uciskał go; bo cudzoziemcami byliście w ziemi Micraim.
5.KRUSZYŃSKINie będziesz dręczył przychodnia, ani go uciemiężał, bo przychodniami byliście w ziemi egipskiej.
6.MIESES(22:20) Nie krzywdź przychodnia [gēr] i nie uciskaj go, albowiem przychodniami [gērim] byliście sami w Kraju Egipskim.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:20) Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej.
8.BRYTYJKAPrzychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej.
9.POZNAŃSKA(22:20) Nie wolno ci uciskać obcego [człowieka] ani dręczyć, bo i wy byliście obcymi w ziemi egipskiej.
10.WARSZ.PRASKANie będziesz gnębił ani uciskał cudzoziemca, bo przecież i wy wszyscy byliście kiedyś cudzoziemcami w Egipcie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:20) Nie będziesz krzywdził cudzoziemca, ani go uciskał bo byliście cudzoziemcami w ziemi Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCudzoziemca nie będziesz gnębił ani uciskał, sami bowiem byliście cudzoziemcami w Egipcie.