« Przys 1:13 Księga Przysłów 1:14 Przys 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Puść los z nami, mieszek jeden niech będzie wszystkich nas.
2.GDAŃSKA.1881Rzuć między nas los twój; mieszek jeden wszyscy mieć będziemy.
3.GDAŃSKA.2017Dziel z nami swój los; miejmy wszyscy jedną sakiewkę.
4.KRAMSTUCKTy swój los będziesz rzucał między nami, jeden worek będzie dla nas wszystkich.
5.CYLKOWRówny będziesz miał udział między nami, jeden będzie trzos dla nas wszystkich.
6.TYSIĄCL.WYD5Dziel swój los razem z nami: jedna sakwa dla nas wszystkich.
7.BRYTYJKAZwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę.
8.POZNAŃSKAlos swój rzuć razem z nami, wspólny wór będziemy mieć wszyscy!"
9.WARSZ.PRASKAPołącz twój los z naszym gronem, razem dzielić będziemy łupy!” –
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy będziesz miał między nami równy dział, jedna kasa będzie dla wszystkich.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITweź swój los i rzuć go wraz z naszymi, jedna kiesa niech połączy nas wszystkich!