« Przys 1:21 Księga Przysłów 1:22 Przys 1:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dokądże maluczcy będziecie miłować dzieciństwo, a głupi rzeczy im szkodliwych żądać będą, a nieroztropni nienawidzieć umiejętności?
2.GDAŃSKA.1881Prostacy! dokądże się kochać będziecie w prostocie? a naśmiewcy pośmiewisko miłować będziecie? a głupi nienawidzieć umiejętności będziecie?
3.GDAŃSKA.2017Jak długo, prości, będziecie kochać głupotę, szydercy – lubować się w swoim szyderstwie, a głupi – nienawidzić wiedzy?
4.KRAMSTUCK"Dopókiż, nierozważni, miłować będziecie nierozwagę; szydercy, w szyderstwie będziecie mieć upodobanie, a głupcy, nienawidzieć będą pojętność?"
5.CYLKOWDopókiż, bezmyślni, będziecie miłowali bezmyślność, dopókiż upodobają sobie szydercy w szyderstwie, a nienawidzieć będą nierozsądni poznania?
6.TYSIĄCL.WYD5Dokąd naiwni mają kochać naiwność? szydercy pragnąć szyderstwa? a niemądrzy - pogardzać poznaniem?
7.BRYTYJKAJak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania?
8.POZNAŃSKADopóki, o prostaczkowie, będziecie się kochać w głupocie, jak długo złośliwcy lubować się będą w szyderstwie, a głupcy nienawidzić wiedzy?
9.WARSZ.PRASKAJak długo jeszcze głupi kochać będą swą głupotę, a szydercy – swoje bezbożne drwiny, niemądrzy zaś – pławić się będą w nierozumności?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bezmyślni! Jak długo będziecie miłowali bezmyślność? Szydercy! Jak długo będziecie mieli upodobanie w szyderstwie; a nierozsądni będą nienawidzić poznania?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJak długo, prości, chcecie kochać prostactwo, wy, prześmiewcy, pochwalać szyderstwo, wy zaś, nierozumni, nienawidzić poznania?