« Przys 14:20 Księga Przysłów 14:21 Przys 14:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto gardzi bliźnim swoim, grzeszy: ale kto ma litość nad ubogim, błogosławiony będzie. Kto wierzy w Pana, miłosierdzie miłuje.
2.GDAŃSKA.1881Bliźnim swym grzesznik pogardza; ale kto ma litość nad ubogimi, błogosławionym jest.
3.GDAŃSKA.2017Kto gardzi swym bliźnim, ten grzeszy, a kto lituje się nad ubogimi, jest błogosławiony.
4.KRAMSTUCKKto bliźniego znieważa, ten grzeszy, kto się lituje nad uciśnionymi, będzie błogosławiony.
5.CYLKOWKto bliźnim swym pomiata, grzeszy; ale szczęsny ten, który nad ubogimi się lituje.
6.TYSIĄCL.WYD5Kto bliźnim gardzi, popełnia grzech, błogosławiony, kto lituje się nad uciśnionym.
7.BRYTYJKAKto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy; lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi.
8.POZNAŃSKAKto głodnym gardzi, grzeszy, szczęśliwy, kto ubogim okazuje litość.
9.WARSZ.PRASKAGrzeszy, kto nie szanuje bliźniego, szczęśliwy, kto się nad cierpiącym lituje.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto pomiata swoim bliźnim – grzeszy; a szczęśliwy jest ten, co się lituje nad ubogimi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto gardzi swoim bliźnim, grzeszy, szczęście sprzyja tym, którzy litują się nad ubogimi.
12.TOR.PRZ.Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy, a kto lituje się nad nędznikami, jest szczęśliwy.