« Przys 7:21 Księga Przysłów 7:22 Przys 7:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wnet poszedł za nią, jako wół, gdy go na rzeź wiodą, i jako baran poskakujący, a nie wiedząc, że do powroza głupiego ciągną:
2.GDAŃSKA.1881Wnet poszedł za nią, jako wół, gdy go na rzeź wiodą, a jako głupi do pęta, którem karany bywa.
3.GDAŃSKA.2017Wnet poszedł za nią jak wół prowadzony na rzeź i jak głupi na karę pęt.
4.KRAMSTUCKChodzi za nią nagle, jak wół na rzeź przybywa; jak jeleń w sidła wskakuje,
5.CYLKOWIdzie z nią wnet jak idzie wół do rzeźni, i jako do pęt swych przywiązany przestępca.
6.TYSIĄCL.WYD5Podążył za nią niezwłocznie, jak wół, co idzie na rzeź, jak spętany głupiec do chłosty.
7.BRYTYJKAOmamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem,
8.POZNAŃSKAZbałamucony udaje się za nią jak wół, wiedziony na zabicie, (jak spętany jeleń skacze do zasadzki),
9.WARSZ.PRASKAOgłupiały poszedł za nią w końcu, jak wół na rzeź prowadzony albo jak jeleń na powróz schwytany,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem idzie za nią, idzie jak byk do rzeźni i jak przestępca przywiązany do swoich pęt,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi jak cielę na rzeź poszedł za nią, dał się złapać, głupiec, na jej sznur!