« Przys 9:10 Księga Przysłów 9:11 Przys 9:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo przez mię rozmnożą się dni twoje, i przyczynią się tobie lata żywota.
2.GDAŃSKA.1881Bo przez mię rozmnożą się dni twoje, i przedłużą się lata żywota.
3.GDAŃSKA.2017Bo dzięki mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia.
4.KRAMSTUCKAlbowiem przezemnie pomnożą się twoje dni i przybędą ci lata życia.
5.CYLKOWPrzezemnie bowiem pomnożą się dni twoje, a przybędą ci lata życia.
6.TYSIĄCL.WYD5Bo dzięki mnie twe dni się pomnożą, lata życia będą ci dodane.
7.BRYTYJKAGdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia.
8.POZNAŃSKAAlbowiem dzięki niej pomnożą się dni twoje i przedłużą się lata życia twego.
9.WARSZ.PRASKAZaiste, dzięki mnie liczne będą dni twoje i przybędzie ci lat twego życia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo przeze Mnie pomnożą się twoje dni i przybędą ci lata życia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż dzięki mnie pomnożą się twoje dni i przedłużą się lata twego życia.