« Przys 9:11 Księga Przysłów 9:12 Przys 9:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli będziesz mądrym, sam sobie będziesz: a będzieszli naśmiewcą, sam złe poniesiesz.
2.GDAŃSKA.1881Będzieszli mądrym, sobie będziesz mądrym; a jeźli naśmiewcą, ty sam szkodę odniesiesz.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli będziesz mądry, tobie samemu będzie służyła twoja mądrość; a jeśli szydercą, sam poniesiesz szkodę.
4.KRAMSTUCKJeśliś mądrym, toś mądrym sobie, a jeśliś szydercą, sam dźwigać będziesz."
5.CYLKOWJeśliś mądry, mądryś dla siebie; jeśliś zaś szydercą, poniesiesz to sam.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy jesteś rozumny, pomagasz sobie, jako szyderca, sam [kark] podstawiasz.
7.BRYTYJKAJeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości, jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał.
8.POZNAŃSKAJeśliś jest mądry, sam z tego korzyść odniesiesz, a jeśliś szydercą, sam skutki poniesiesz.
9.WARSZ.PRASKAJeśli mądry jesteś, to ku pożytkowi własnemu, a gdy nie panujesz nad sobą, sam przez to ucierpisz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli jesteś mądry – bądź mądry dla siebie; zaś jeśli jesteś szydercą – sam to poniesiesz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jesteś mądry, jesteś mądry dla siebie, jeśli jesteś szydercą, sam poniesiesz tego skutki.