« PnP 1:7 Księga Pieśń nad Pieśniami 1:8 PnP 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(1:7) Jeźli się nie znasz, o najpiękniejsza między niewiastami! wynidź a idź za stadem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich.
2.GDAŃSKA.1881Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza między niewiastami! wynijdźże śladem trzody, a paś koźlatka twoje przy budach pasterzy.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem trzody i paś swoje koźlątka przy szałasach pasterzy.
4.CYLKOWJeśli tego nie wiesz, o najpiękniejsza z kobiet, wynijdźże w tropy trzód, a paś koźlątka twoje przy namiotach pasterzy.
5.TYSIĄCL.WYD5{Chór}: Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast, pójdź za śladami trzód i paś koźlęta twe przy szałasach pasterzy.
6.BRYTYJKAJeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy!
7.POZNAŃSKAJeśli tego nie wiesz, o najpiękniejsza spośród niewiast, to idź śladami owiec i paś koźlęta swoje przy szałasach pasterzy.
8.WARSZ.PRASKAJeśli nie wiesz tego, o najpiękniejsza z niewiast, trzymaj się drogi, którą idą trzody, i prowadź swe koźlęta na pastwiska, które są w pobliżu szałasów pasterzy. Oblubieniec:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli tego nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast, wejdź w tropy trzód, paś twoje koźlątka przy namiotach pasterzy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza z kobiet, wyrusz śladami owiec i paś swoje koźlęta przy siedzibach pasterzy!
11.TOR.PRZ.Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, podążaj za śladami trzody i paś swoje koźlątka przy namiotach pasterzy.