« PnP 2:6 Księga Pieśń nad Pieśniami 2:7 PnP 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Poprzysięgam was, córki Jerozolimskie! przez sarny i przez jelenie polne, abyście nie budziły, ani ocucić dawały miłéj mojéj, dokąd sama nie zechce.
2.GDAŃSKA.1881Poprzysięgam was, córki Jeruzalemskie! przez sarny i łanie polne, abyście nie budziły i nie przerywały snu miłego mego, dokąd nie zechce.
3.GDAŃSKA.2017Zaklinam was, córki Jerozolimy, na sarny i łanie polne: Nie budźcie mego umiłowanego i nie przerywajcie jego snu, dopóki nie zechce.
4.CYLKOWZaklinam was, o córy jerozolimskie na sarny i łanie polne: O, nie budźcie, nie rozbudzajcie miłości, póki nie zapragnie.
5.TYSIĄCL.WYD5{Oblubieniec}: Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele, na łanie polne: Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie miłości, póki sama nie zechce.
6.BRYTYJKAZaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne: Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce!
7.POZNAŃSKAZaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele i na łanie dzikie! Nie wyrywajcie [jej] ze snu, nie budźcie umiłowanej, dopóki sama nie zapragnie!
8.WARSZ.PRASKAZaklinam was, córy Jerozolimy, na gazele i na łanie polne, nie przeszkadzajcie mojej umiłowanej, nie budźcie jej, póki nie zechce wstać sama! Oblubienica:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaklinam was, o córy jerusalemskie, na sarny i polne łanie: Nie pobudzacie, nie pobudzajcie miłości, aż do rozkoszy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZaprzysięgam was, jerozolimskie panny, na gazele i na polne łanie: Nie rozbudzajcie, nie ponaglajcie miłości - zanim sama nie zapragnie!
11.TOR.PRZ.Błagam was, córki Jerozolimy, na sarny i łanie polne: Nie budźcie i nie rozbudzajcie miłości, dopóki nie zapragnie.