« PnP 3:2 Księga Pieśń nad Pieśniami 3:3 PnP 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Znaleźli mię stróżowie, którzy strzegą miasta: Zaliście widzieli, którego miłuje dusza moja?
2.GDAŃSKA.1881Natrafili mię stróżowie, którzy chodzili po mieście; i spytałem: Widzieliżeście tego któego miłuje dusza moja?
3.GDAŃSKA.2017Znaleźli mnie strażnicy, którzy obchodzili miasto, i spytałam: Widzieliście tego, którego miłuje moja dusza?
4.CYLKOWNapotkali mnie stróże, krążący po mieście: Tego którego umiłowała dusza moja, czyście go widzieli?
5.TYSIĄCL.WYD5Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście miłego duszy mej?
6.BRYTYJKASpotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto; Czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza?
7.POZNAŃSKASpotkali mnie strażnicy krążący po mieście [i spytałam]: "Czyście nie widzieli tego, którego miłuje moja dusza?"
8.WARSZ.PRASKAI spotkali mnie strażnicy obchodzący miasto: Czy widzieliście tego, którego miłuje me serce?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Napotkali mnie stróże, co krążyli po mieście, więc spytałam: Czy widzieliście tego, którego umiłowała moja dusza?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSpotkali mnie miejscy stróże: Nie widzieliście czasem mojego najdroższego?
11.TOR.PRZ.Znaleźli mnie strażnicy obchodzący miasto; spytałam ich: Czy widzieliście tego, którego miłuje moja dusza?