« PnP 7:4 Księga Pieśń nad Pieśniami 7:5 PnP 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Głowa twoja jako Karmel, a warkocze głowy twojéj jako szarłat królewski zwiniony na cewki.
2.GDAŃSKA.1881Głowa twoja na tobie jako Karmel, a włosy głowy twojej jako szarłat.Król widząc cię byłby jako przywiązany na gankach swoich.
3.GDAŃSKA.2017Twoja głowa na tobie jak Karmel, a włosy twojej głowy jak purpura. Król na twój widok jest jakby przywiązany w swoich krużgankach.
4.CYLKOW(7:6) Głowa twoja na tobie jako Karmel porosły, a kosy głowy twej jako purpura. Król uwięziony w twych kędziorach spływających.
5.TYSIĄCL.WYD5(7:6) Głowa twa [wznosi się] nad tobą jak Karmel, włosy głowy twej - jak królewska purpura, splecione w warkocze.
6.BRYTYJKA(7:6) Twoja głowa jest jak Karmel, a włosy twojej głowy jak purpura. Król jest zaplątany w twych lokach.
7.POZNAŃSKA(7:6) Głowa [wznosi się] nad tobą jak Karmel; kędziory na twej głowie są jak purpura królewska, splecione w warkocze.
8.WARSZ.PRASKA(7:6) Głowa twoja – to jak szczyt Karmelu, a włosy twe – jak purpura, zaś twoje warkocze oplotły króla. Oblubieniec:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:6) Twoja głowa, co spoczywa na tobie – to jakby porosły Karmel, a włosy twojej głowy jak purpura. Król został uwięziony w twoich spływających kędziorach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(7:6) Twoja głowa jak Karmel, a pukle włosów jak purpura - król zaplątał się w nie bez pamięci!
11.TOR.PRZ.Twoja głowa nad tobą jak Karmel, a pukle twojej głowy jak purpura. Król zaplątany jest w twoich lokach.