« Iza 27:7 Księga Izajasza 27:8 Iza 27:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W mierze przeciwko mierze, gdy odrzucona będzie, osądzisz ją: rozmyślał w duchu swym twardym w dzień gorącości.
2.GDAŃSKA.1881Owszem, miernie go karał, i w ten czas, gdy go wypychał i gdy go nieprzyjaciel wiatrem swoim gwałtownym w dzień wschodniego wiatru, zabierał.
3.GDAŃSKA.2017Z umiarem go ukarze, bo gdy ten wypuści gałązki, zabierze go swoim gwałtownym wiatrem w dniu wschodniego wichru.
4.CYLKOWDopiero gdy miara pełną była, wygnaniem go skarciłeś, - wtedy dopiero wypędził go wichrem Swoim gwałtownym w dzień burzliwy.
5.TYSIĄCL.WYD5Wygnaniem, zsyłką wziął odwet na mieście; przepędził je swoim gwałtownym podmuchem, jakby w dzień wschodniego wiatru.
6.BRYTYJKAPłosząc i wypędzając ich, rozprawiłeś się z nimi; swoim gwałtownym podmuchem wygnałeś ich w dniu wiatru wschodniego.
7.POZNAŃSKAUkarał go przez wygnanie i przegnał gwałtownym swym tchnieniem jak słomę w dniu wichru wschodniego.
8.WARSZ.PRASKAUkarał go wygnaniem, skazał na wypędzenie wygnał go jednym swym mocnym tchnieniem jak podmuch wschodniego wichru.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skarciłeś go wygnaniem dopiero wtedy, gdy miara była pełna; w dzień burzliwy, dopiero wtedy go wypędziłeś Swoim gwałtownym wichrem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITRozproszyłeś go, wygoniłeś - i tak się z nim rozprawiłeś! Pan wypędził go swym gwałtownym tchnieniem, jak podmuchem wschodniego wiatru!