« Iza 27:8 Księga Izajasza 27:9 Iza 27:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto dlatego będzie odpuszczona nieprawość domowi Jakóbowemu: a ten wszystek owoc, aby odjęt był grzech jego, gdy położy wszystkie kamienie ołtarza, jako kamienie popiołu pokruszone: nie ostoją się gaje i zbory.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż tym sposobem oczyszczona będzie nieprawość Jakóbowa; a tenci jest wszystek pożytek, że odejmie grzech jego, gdy rozrzuci wszystkie kamienie ołtarza, jako kamienie wapienne rozszarpane, a nie ostoją się gaje i obrazy słoneczne.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego w ten sposób będzie oczyszczona nieprawość Jakuba; a taki będzie wszelki owoc usunięcia jego grzechu: rozrzuci wszystkie kamienie ołtarza, jak rozbija się kamienie wapienne, a nie będą już stać gaje i posągi słoneczne.
4.CYLKOWPrzeto tém tylko zmazana będzie wina Jakóba, i będzie ten cały owoc usunięcia grzechu jego, że obróci wszystkie kamienie ołtarza w wapienie pokruszone, aby nie ostały się więcej gaje i posągi słońca.
5.TYSIĄCL.WYD5Toteż wina Jakuba przez to będzie zmazana; i ten będzie cały owoc usunięcia jego grzechu: wszystkie kamienie ołtarza przeznaczy on na pokruszenie jak kamienie wapienne. Nie będą stać już aszery ani stele słoneczne,
6.BRYTYJKADlatego też tylko tak będzie zmazana wina Jakuba i wtedy będzie pełny skutek jego rozgrzeszenia, gdy doprowadzi do rozbicia wszystkich kamieni ołtarza, jak się rozbija kamienie wapienne; gdy nie podniosą się już pomniki Astarty ani ołtarze kadzidlane.
7.POZNAŃSKAPrzez to więc odkupiona będzie wina Jakuba i to jest cały owoc odpuszczenia mu grzechu, że w pył rozbije jak głazy wapienne wszystkie kamienie ołtarzy [bożków], że już się nie dźwigną aszery ani kolumny poświęcone słońcu.
8.WARSZ.PRASKAI tak zostanie odpokutowane przewinienie Jakuba, a za grzech jego – złożony okup. Wszystkie kamienie z ołtarzy pokruszy jak wapienne skały. I nie będą już wznoszone aszery ni słoneczne stele.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tylko tak będzie zmazana wina Jakóba i wzejdzie cały owoc usunięcia jego grzechu, że obróci wszystkie kamienie ołtarza w pokruszone wapienie, by już więcej nie było gajów oraz posągów słońca.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak przebaczona będzie wina Jakuba, a główny owoc usunięcia jego grzechu będzie taki: kamienie wszystkich ołtarzy będą starte jak kreda - i nie podniosą się już posążki ani ołtarzyki kadzidlane!