« Iza 38:9 Księga Izajasza 38:10 Iza 38:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(1) Ja rzekł jeśm: Weśrzod dniow mojich pojdę do wrot pkielnych. Szukał jeśm ostatka lat mojich.
2.PS.PUŁAWSKIJa rzekł jeśm: Weśrod dniow moich pojdę do wrot pkielnych. Szukał jeśm ostatka lat moich.
3.WUJEK.1923Jam rzekł: W połowicy dni moich pójdę do bram piekielnych: szukałem ostatka lat moich.
4.GDAŃSKA.1881Jam rzekł w ukróceniu dni moich: Wnijdę do bram grobu, pozbawion będę ostatka lat swoich;
5.GDAŃSKA.2017Mówiłem, gdy skrócono moje dni: Zejdę do bram grobu, zostanę pozbawiony reszty swoich lat.
6.CYLKOWJam mniemał: w ciszy dni moich wnijdę do bram grobu, pozbawiony będę ostatka lat moich.
7.TYSIĄCL.WYD5Mówiłem: W połowie moich dni muszę odejść; w bramach Szeolu zostanę pozbawiony reszty moich lat!
8.BRYTYJKARzekłem: W połowie moich dni muszę odejść, na resztę mych lat zostałem wezwany do bram krainy umarłych.
9.POZNAŃSKA- Myślałem: W połowie dni swoich mam zejść do bram podziemia, pozbawiony reszty lat moich.
10.WARSZ.PRASKAW pośrodku dni moich mówiłem, że już sobie odejdę i u bram Szeolu będę zachowany na resztę lat moich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja sądziłem, że w ciszy moich dni wejdę do bram Krainy Umarłych i będę pozbawiony ostatka moich lat.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPomyślałem już sobie: Muszę odejść - w połowie moich dni. Za bramy świata umarłych wzywają mnie na resztę mych lat.