« Iza 38:10 Księga Izajasza 38:11 Iza 38:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(2) Rzekł jeśm: Nie uźrzę Pana Boga w ziemi żywych. Nie werzię na człowieka więcej i na przebywającego pokoja.
2.PS.PUŁAWSKIRzekł jeśm: Nie uźrzę Gospodna Boga w ziemi żywiących. Nie weźrzę na człowieka więcej i na przebywającego pokoja.
3.WUJEK.1923Rzekłem: Nie ujrzę Pana Boga na ziemi żywiących: nie oglądam więcéj człowieka i obywatela pokoju.
4.GDAŃSKA.1881Rzekłem, że nie ujrzę Pana, Pana w ziemi żyjących; nie oglądam więcej człowieka między obywatelami na świecie.
5.GDAŃSKA.2017Powiedziałem: Nie ujrzę PANA, PANA w ziemi żyjących. Już nie zobaczę człowieka pośród mieszkańców świata.
6.CYLKOWJam mniemał: nie ujrzeć mi więcej Pana, Pana w krainie życia, nie oglądać mi już ludzi między mieszkańcami doczesności.
7.TYSIĄCL.WYD5Mówiłem: Nie ujrzę już Pana na ziemi żyjących, nie będę już patrzył na nikogo spośród mieszkańców tego świata.
8.BRYTYJKARzekłem: Już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących, już nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi.
9.POZNAŃSKAMyślałem: Nie ujrzę [już] Jahwe w krainie żyjących, już nie zobaczę nikogo spośród mieszkańców tej ziemi.
10.WARSZ.PRASKAMówiłem też sobie: Już nie ujrzę Pana na ziemi wśród żywych, nie zobaczę już więcej nikogo spośród mieszkańców tego świata.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja sądziłem, że nie zobaczę więcej WIEKUISTEGO, WIEKUISTEGO w Krainie Życia i nie będę już oglądał ludzi pomiędzy mieszkańcami doczesności.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPomyślałem: Nie zobaczę już PANA - PANA na ziemi, wśród żywych - nie zobaczę już żywych ludzi stamtąd, gdzie wszystko ustaje.