« Iza 57:4 Księga Izajasza 57:5 Iza 57:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy się cieszycie z bogów pod każdem drzewem gałęzistem, ofiarując dzieci w potokach pod wyniosłemi skałami.
2.GDAŃSKA.1881Którzy nierząd płodzicie w gajach pod każdem drzewem zielonem zabijając synów swych przy potokach, pod wysokiemi skałami.
3.GDAŃSKA.2017Wy, którzy uprawiacie nierząd z posągami pod każdym zielonym drzewem, zabijając swoje dzieci przy potokach, pod wysokimi skałami?
4.CYLKOWKtórzy rozognieni są w gajach, pod każdem drzewem rozłożystém, którzy zarzynają dzieci w dolinach, pod urwiskami skał.
5.TYSIĄCL.WYD5Wy, którzy płoniecie żądzą pod terebintami i pod każdym zielonym drzewem, mordujecie dzieci na ofiarę w jarach, w rozpadlinach skalnych.
6.BRYTYJKAWy, którzy uprawiacie nierząd między terebintami, pod każdym zielonym drzewem, którzy składacie dzieci w ofierze w dolinach, wśród rozpadlin skalnych.
7.POZNAŃSKAwy, co rozpalacie się żądzą przy terebintach, pod każdym drzewem zielonym, mordercy dziatek w parowach i wśród skalnych rozpadlin!
8.WARSZ.PRASKAWy, którzy swym rządom służycie pod terebintami i zielonym drzewem, a w rozpadlinach górskich z dzieci własnych ofiary składacie, zostawiając je w jaskiniach skalnych.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci, co są rozognieni w gajach, pod każdym rozłożystym drzewem i co w dolinach, pod urwiskami skał zarzynają dzieci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWy, którzy się parzycie z bóstwami pod każdym zielonym drzewem i zabijacie w ofierze dzieci w jarach rzek, pod urwiskami skał?