« Iza 57:8 Księga Izajasza 57:9 Iza 57:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przystroiłaś się królowi maścią, i rozmnożyłaś olejki twoje: posyłałaś posły twe daleko, i poniżonaś jest aż do piekła.
2.GDAŃSKA.1881Chodzisz i do króla, z olejkiem i z rozmaitemi wonnemi maściami twemi; posyłasz bowiem posłów swych daleko, a poniżasz się aż do grobu.
3.GDAŃSKA.2017Chodziłaś także do króla z olejkiem i mnożyłaś swoje wonności; posłałaś daleko swoich posłańców, a poniżałaś się aż do grobu.
4.CYLKOWI pielgrzymowałaś do królów namaszczona, i mnożyłaś wonności twoje, i wyprawiałaś posły twe daleko, i zstąpiłaś głęboko aż do przepaści.
5.TYSIĄCL.WYD5Udałaś się do Molocha z olejkiem, użyłaś obficie twych wonnych olejków. Wysłałaś daleko swych gońców, aż do Szeolu się zniżyłaś.
6.BRYTYJKASchodziłaś także z olejkiem do Molocha i brałaś z sobą rozmaite maści, wysyłałaś swoich posłańców w dalekie strony i kazałaś im zejść aż do krainy umarłych.
7.POZNAŃSKABiegałaś do króla z olejkiem, mnożyłaś swoje wonności. Daleko wyprawiałaś swych posłów i poniżałaś się aż do Szeolu.
8.WARSZ.PRASKADla Molocha olejkiem się upiększałaś, używając obficie rozmaitych wonności. Swoje sługi wysyłałaś daleko i kazałaś im schodzić do samego Szeolu
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Namaszczona, pielgrzymowałaś do królów i mnożyłaś twoje wonności; wyprawiałaś daleko twoich posłów oraz zeszłaś głęboko, aż do Krainy Umarłych.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITUdawałaś się do króla z olejkiem, mnożyłaś perfumy, wysyłałaś swych posłów daleko, gotowa byłaś zniżyć się choćby do świata umarłych!