« Jer 14:21 Księga Jeremiasza 14:22 Jer 15:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali są między rycinami pogańskiemi, którzyby deszscz spuszczali? albo niebiosa mogą dawać deszcze? zaliś nie ty jest Pan, Bóg nasz, na któregośmy czekali; boś ty to wszystko uczynił.
2.GDAŃSKA.1881Izali są między marnościami pogańskiemi, coby spuszczali deszcz? albo niebiosa mogąli same przez się dawać deszcze? Izaliś nie ty sam Pan, Bóg nasz? Przetoż oczekujemy na cię; bo to wszystko ty czynisz.
3.GDAŃSKA.2017Czy wśród marności pogan są takie, co spuszczają deszcz? Czy niebiosa mogą same dawać deszcze? Czy to nie ty, PANIE, nasz Boże? Dlatego oczekujemy ciebie, bo ty czynisz to wszystko.
4.CYLKOWCzyż są między marnościami narodów szafarze dżdżu? Albo czyż spuszczają niebiosa same krople obfite? Czyś nie raczej Ty, Wiekuisty, Bóg nasz, że wyglądamy Ciebie? Wszak Ty uczyniłeś to wszystko!
5.KRUSZYŃSKICzy są pomiędzy próżnymi bałwanami narodów, coby sprowadzili deszcz? Czyż niebiosa dadzą deszcz rzęsisty? Czyż nie Ty jesteś Bogiem, Panem naszym? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty czynisz to wszystko.
6.TYSIĄCL.WYD1Czy wśród pogańskich, czczych bożków są tacy, co deszcz zsyłają? Albo czy niebo samo przez się dostarcza wodnych upustów? Czy to nie Ty, o Jahwe, nasz Boże? A więc my na Ciebie czekamy, Ty bowiem jesteś sprawcą wszystkiego.
7.TYSIĄCL.WYD5Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie, nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko.
8.BRYTYJKACzy są między bożyszczami narodów takie, które by spuszczały deszcz? Albo czy niebiosa same dają ulewny deszcz? Czy to nie raczej Ty, Panie, Boże nasz? W tobie pokładamy nadzieję, gdyż Ty czynisz to wszystko.
9.POZNAŃSKACzy spośród marnych bożków pogańskich jest który deszczu szafarzem? Czyż to [same] niebiosa dają strugi deszczu? Czy to raczej nie Ty, o Jahwe, nasz Boże!? W Tobie więc pokładamy ufność, Ty bowiem sprawiasz to wszystko!
10.WARSZ.PRASKACzy są wśród bożków pogańskich takie, co by deszcze zesłać mogły? Czy może niebo samo zsyła wód strumienie? O Boże nasz, w Tobie pokładamy ufność, gdyż Ty właśnie wszystkie takie rzeczy czynisz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż między marnościami narodów są też szafarze deszczu? Albo, czy niebiosa same spuszczają obfite krople? Czy raczej nie Ty, WIEKUISTY, nasz Bóg, i Ciebie oczekujemy? Przecież Ty uczyniłeś to wszystko!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy są wśród nicości narodów dawcy deszczu? Albo czy niebiosa ulewę spuszczają same? Czy to raczej nie Ty, PANIE nasz i Boże? Właśnie na Ciebie czekamy, Ty czynisz to wszystko.