« Jer 42:14 Księga Jeremiasza 42:15 Jer 42:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego słuchajcie teraz głosu Pańskiego, ostatku Judy! To mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Jeźli położycie oblicze wasze iść do Egiptu i wnidziecie, abyście tam mieszkali:
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz słuchajcie słowa Pańskiego, ostatki Judzkie! Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Jeźli wy upornie przy tem zostaniecie, abyście szli do ziemi Egipskiej, a pójdziecieli, abyście tam mieszkali:
3.GDAŃSKA.2017To posłuchajcie teraz słowa PANA, resztko Judy: Tak mówi PAN zastępów, Bóg Izraela: Jeśli w uporze przy tym zostaniecie, aby pójść do ziemi Egiptu, i pójdziecie, aby tam przebywać;
4.CYLKOWOtóż tedy słuchajcie słowa Wiekuistego szczątku Judy! Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Jeżeli rzeczywiście zwrócicie oblicze wasze, by pójść do Micraim, a pójdziecie by zagościć tam:
5.KRUSZYŃSKItedy więc słuchajcie słowa Bożego, wy, resztko Judy: Tak rzecze Bóg zastępów, Pan Izraela: Jeśli stale zwracacie oblicza wasze, aby pójść do Egiptu i pójdziecie, aby tam mieszkać.
6.TYSIĄCL.WYD1w takim wypadku słuchajcież słowa Jahwe, reszto Judy: Tak mówi Jahwe Zastępów Bóg Izraela: Jeżeli rzeczywiście macie zamiar pójść do Egiptu i pójdziecie, by się tam osiedlić,
7.TYSIĄCL.WYD5to wtedy posłuchajcie słowa Pańskiego, Reszto Judy. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jeżeli powzięliście zdecydowane postanowienie, by udać się do Egiptu, i pójdziecie, by się tam osiedlić,
8.BRYTYJKATo słuchajcie słowa Pana, resztko Judy! Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jeżeli rzeczywiście zamierzacie iść do Egiptu i pójdziecie, by tam przebywać jako obcy przybysze,
9.POZNAŃSKA- w takim razie słuchajcie słowa Jahwe, Reszto Judy: - Tak mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: Jeżeli naprawdę postanowicie udać się do Egiptu i rzeczywiście wyruszycie, by tam się osiedlić,
10.WARSZ.PRASKAJeśli tak, to posłuchaj, słów Pana, Reszto Judy: Tak oto mówi Pan Zastępów i Bóg Izraela: Skoro postanowiliście już udać się do Egiptu po to, aby tam pozostać na dobre,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy, o resztko Judy, słuchajcie głosu WIEKUISTEGO! Tak mówi WIEKUISTY Zastępów, Bóg Israela: Jeżeli rzeczywiście zwrócicie wasze oblicze, by pójść do Micraim i pójdziecie, by tam zagościć,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITto posłuchajcie Słowa PANA, reszto Judy! Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Jeżeli rzeczywiście postanowicie iść do Egiptu, mieszkać tam jako cudzoziemcy,