« Jer 42:16 Księga Jeremiasza 42:17 Jer 42:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszyscy téż mężowie, którzy położyli twarz swoją, aby weszli do Egiptu, aby tam mieszkali, pomrą od miecza, od głodu i od moru: żaden z nich nie zostanie, ani ujdzie przed złem, które Ja przyniosę na nie.
2.GDAŃSKA.1881Takci się stanie tym wszystkim mężom, którzy się na to koniecznie udali iść do Egiptu, aby tam pielgrzymowali, że pomrą od miecza, od głodu i od moru, a żaden z nich nie zostanie, ani kto ujdzie przed tem złem, które ja przywiodę na nich.
3.GDAŃSKA.2017Tak się stanie wszystkim, którzy koniecznie chcą iść do Egiptu, aby tam przebywać: umrą od miecza, od głodu i od zarazy, żaden z nich nie pozostanie ani nie ujdzie przed tym nieszczęściem, jakie na nich sprowadzę.
4.CYLKOWTak się to stanie wszystkim owym ludziom, którzy zwrócą oblicze swoje, by pójść do Micraim, by gościć tam - wyginą oni od miecza, głodu i moru, a nie pozostanie po nich ni szczątku ni niedobitka, z powodu klęski, którą nawiodę na nich.
5.KRUSZYŃSKIWszyscy ludzie, którzy zwracają oblicza swoje, aby pójść do Egiptu i tam mieszkać, pomrą od miecza, od głodu i od zarazy, i nie będzie pomiędzy nimi ni szczątku, któryby ocalał wobec nieszczęścia, które ja sprowadzę na nich.
6.TYSIĄCL.WYD1Wszyscy mężowie, którzy ułożyli plan udania się do Egiptu w celu osiedlenia się tam, zginą od miecza, od głodu i od zarazy i nikt nie zdoła wymknąć się i ujść przed nieszczęściem, które na nich sprowadzę.
7.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy zaś ludzie, którzy zdecydują się pójść do Egiptu, by się tam osiedlić, umrą od miecza, głodu i zarazy. Żaden z nich nie ujdzie i nie uniknie nieszczęścia, jakie zamierzam na nich sprowadzić.
8.BRYTYJKAI wszyscy mężowie, którzy zamierzają pójść do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze, wyginą od miecza, głodu i zarazy, i nikt z nich nie ocaleje, i nie ujdzie nieszczęścia, które Ja na nich sprowadzę.
9.POZNAŃSKAWszyscy ci mężowie, którzy powzięli zamiar udania się do Egiptu, aby się tam osiedlić, poginą od miecza, od głodu i zarazy; nie pozostanie po nich i nie ocaleje [nawet] nikła część w obliczu klęski, jaką na nich sprowadzę.
10.WARSZ.PRASKACi wszyscy zaś, którzy już postanowili udać się do Egiptu i tam pozostać, zginą albo od miecza, albo z głodu lub od zarazy. Nikt nie zdoła się uchronić przed nieszczęściami, jakie na was ześlę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak się stanie wszystkim tym ludziom, którzy zwrócą swoje oblicze, by pójść do Micraimu i tam gościć – wyginą oni od miecza, głodu i moru oraz nie pozostanie po nich szczątek, czy niedobitek, z powodu klęski, którą na nich sprowadzę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCi wszyscy mężczyźni, którzy postanawiają iść do Egiptu, by tam mieszkać jako cudzoziemcy, zginą od miecza, głodu i zarazy! I nie będzie wśród was ocalałych ani tych, którzy uszli przed nieszczęściem, które Ja na was sprowadzę.