« Jer 42:1 Księga Jeremiasza 42:2 Jer 42:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekli do Jeremiasza proroka: Niech padnie prośba nasza przed oczyma twemi, a módl się za nami do Pana, Boga twego, za wszystek ten ostatek; bo nas zostało mało z wiela, jako nas widzą oczy twoje;
2.GDAŃSKA.1881I rzekli do Jeremijasza proroka:Niech przyjdzie proszę prośba nasza przed oblicze twoje, a módl się za nami Panu, Bogu twemu, za wszystek ten ostatek; bo nas mało zostało z wielu, jako to widzisz oczyma twemi;
3.GDAŃSKA.2017I powiedzieli do proroka Jeremiasza: Niech nasza prośba dotrze do ciebie i módl się za nami do PANA, twojego Boga, za całą tę resztkę, bo mało nas pozostało z wielkiej liczby, jak sam widzisz na własne oczy;
4.CYLKOWI rzekli do Jeremjasza, proroka: Niechaj téż przyjdzie prośba nasza przed oblicze twoje, abyś pomodlił się za nami Wiekuistemu, Bogu twojemu, za wszystkim szczątkiem tym; gdyż zostało nas mało z wielu, jako tu widzą nas oczy twoje, -
5.KRUSZYŃSKIi rzekli do Jeremjasza proroka: "Niechajże trafi nasza prośba przed twoje oblicze, abyś modlił się za nas do Boga, Pana naszego i za wszystkich tych pozostałych, ponieważ mało pozostało z wielkiej liczby, jako to oczy twoje patrzą na nas,
6.TYSIĄCL.WYD1i rzekli do proroka Jeremiasza: «Niech nasza prośba trafi do ciebie i módl się do Jahwe, Boga twojego, za nami, za całą tę resztę, bo garstka nas tylko pozostała z mnóstwa, jak oczy twe widzą po nas.
7.TYSIĄCL.WYD5i powiedzieli do proroka Jeremiasza: Niech nasza prośba znajdzie posłuch u ciebie! Módl się za nami do Pana, Boga twojego, za całą tę Resztę - bo pozostało nas niewielu z wielkiej liczby, jak nas widzisz -
8.BRYTYJKAPrzystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli: Niech nasze błaganie dotrze do ciebie! Módl się za nami do Pana, twojego Boga, za tą całą resztą, gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko mała garstka, jak to widzisz na własne oczy!
9.POZNAŃSKAdo proroka Jeremiasza i powiedzieli: - Spełnij prośbę naszą: Módl się za nami do Jahwe, Boga twojego, za całą tę resztę, gdyż mało nas pozostało z wielkiej liczby, jak nas tu widzą twe oczy.
10.WARSZ.PRASKAi powiedzieli prorokowi Jeremiaszowi: Zechciej wysłuchać naszej prośby: Wstaw się do Pana i Boga twojego za nami, za tą ocalałą resztą. Zostało nas – jak sam widzisz – bardzo niewiele z tych wszystkich, którzy kiedyś byli.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i powiedzieli do proroka Jeremjasza: Niech nasza prośba przyjdzie przed twe oblicze, byś się za nami, za całą tą resztką pomodlił do WIEKUISTEGO, twojego Boga; bo zostało nas mało z wielu, jak widzą to twoje oczy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITdo proroka Jeremiasza z następującą prośbą: Wysłuchaj nas, prosimy, i módl się za nami do PANA, twojego Boga, za całą tę resztę, bo - jak sam widzisz - z naszej wielkiej liczby niewielu nas pozostało!