« Jer 50:7 Księga Jeremiasza 50:8 Jer 50:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Uchodźcie z pośrodku Babilonu, a z ziemie Chaldejskiéj wychodźcie, a bądźcie jako kozłowie przed trzodą.
2.GDAŃSKA.1881Uchodźcie z pośrodku Babilonu, a z ziemi Chaldejskiej wychodzcie, i będźcie jako kozły przed trzodą.
3.GDAŃSKA.2017Uchodźcie ze środka Babilonu, wychodźcie z ziemi Chaldejczyków i bądźcie jak kozły przed trzodą.
4.CYLKOWUchodźcie z pośród Babelu, a z ziemi Kasdejczyków wynijdźcie, a bądźcie jako przewodnie barany przed trzodą!
5.KRUSZYŃSKIUciekajcie z pośrodka Babilonu i z kraju Chaldejczyków wychodźcie; bądźcie jako barany przewodnie przed stadem.
6.TYSIĄCL.WYD1Uciekajcie ze środka Babilonu i z ziemi chaldejskiej uchodźcie, a bądźcie jak kozły przed stadem!
7.TYSIĄCL.WYD5Uciekajcie z Babilonu, uchodźcie z ziemi chaldejskiej, bądźcie jak barany na czele stada!
8.BRYTYJKAUchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą.
9.POZNAŃSKAOch, biada! Uchodźcie z obrębu Babilonu i z ziemi chaldejskiej! Wychodźcie i bądźcie jak kozły przewodzące stadu.
10.WARSZ.PRASKAUciekajcie z Babilonu, z ziemi Chaldejczyków, uchodźcie jak kozły na czele stada!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uchodźcie spośród Babelu, wyjdźcie z ziemi Kasdejczyków i bądźcie jak przewodnie barany przed trzodą.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITUchodźcie z Babilonu! Wychodźcie z ziemi Chaldejczyków! Ruszcie na przedzie, gnajcie jak kozły przed trzodą!