« Jer 9:5 Księga Jeremiasza 9:6 Jer 9:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mieszkanie twoje w pośrodku zdrady: dla zdrady nie chcieli mię poznać, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Mieszkanie twoje, o proroku! jest w pośrodku ludu zdradliwego; dla zdrad nie chcą mię poznać, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Twoje mieszkanie jest pośród ludu podstępnego; z powodu podstępu nie chcą mnie poznać, mówi PAN.
4.CYLKOW(9:5) Siedziba twoja śród obłudy - obłudnie też wzbraniają się znać Mnie, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKI(9:5) Mieszkasz wśród najgorszej obłudy; unikają, aby mnie poznać. - Wyrocznia Boża.
6.TYSIĄCL.WYD1by się nawrócić, gwałt prze za gwałtem, za podstępem podstęp, nie chcą mnie znać» — {wyrocznia Jahwe}.
7.TYSIĄCL.WYD5się nawrócić. Oszustwo na oszustwie, obłuda na obłudzie; nie chcą znać Pana - <wyrocznia Pana>.
8.BRYTYJKA(9:5) Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać – mówi Pan.
9.POZNAŃSKA(9:5) do nawrócenia. Ucisk za uciskiem, oszustwo za oszustwem! Mnie znać nie chcą - (orzeka Jahwe).
10.WARSZ.PRASKASą już tak przewrotni, że nie mogą się nawrócić. Zbrodnia idzie u nich za zbrodnią, jedno oszustwo nakłada się na drugie i żaden z nich nie chce uznać swego Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:5) Twa siedziba pośród obłudy; z powodu obłudy nie chcą Mnie znać mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:5) Krzywda za krzywdą, oszustwo za oszustwem - nie chcą oni Mnie znać - oświadcza PAN.