« Lam 1:17 Księga Lamentacji 1:18 Lam 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923CADE. Sprawiedliwy jest Pan; bom usta jego do gniewu przywiodło. Słuchajcie, proszę, wszyscy narodowie, a obaczcie boleść moją: panny moje i młodzieńcy moi poszli w niewolą.
2.GDAŃSKA.1881Sprawiedliwy jest Pan; bom ustom jego odporna była. Słuchajcie, proszę, wszyscy ludzie, a obaczcie boleść moję; panny moje, i młodzieńcy moi poszli w niewolę.
3.GDAŃSKA.2017PAN jest sprawiedliwy, bo zbuntowałam się przeciwko jego słowu. Słuchajcie, proszę, wszyscy ludzie, i zobaczcie moje boleści. Moje dziewice i moi młodzieńcy poszli do niewoli.
4.CYLKOWSprawiedliwy Wiekuisty, bom słowu jego się opierał. Słuchajcież tego narody wszystkie, a spójrzcie na boleść moję. Dziewice i młodzieńcy moi poszli w niewolę.
5.KRUSZYŃSKICade. "Bóg jest sprawiedliwym, lecz ja buntowałam się przeciwko ustom Jego! Słuchajcie wszystkie narody, i wejrzyjcie na boleść moją: Dziewice moje i młodzież moja poszła do niewoli!
6.TYSIĄCL.WYD5{Sade} Sprawiedliwy okazał się Pan, gdyż wzgardziłam Jego słowami - słuchajcie, wszystkie narody, na ból mój popatrzcie - dziewice i moi młodzieńcy poszli w niewolę.
7.BRYTYJKASprawiedliwy okazał się Pan, bo buntowałem się przeciwko jego słowu. Słuchajcie, wszystkie ludy, i patrzcie na moje cierpienia! Moje panny i moi młodzieńcy poszli na wygnanie.
8.POZNAŃSKASprawiedliwy jest Jahwe, oporna byłam bowiem Jego mowie. Słuchajcie, wszystkie narody, przyjrzyjcie się mojej boleści. Dziewice moje i moi młodzieńcy poszli w niewolę.
9.WARSZ.PRASKA[Sade] Pan jest sprawiedliwy zawsze, a ja sprzeciwiłam się Jemu. Posłuchajcie więc, narody wszystkie, i zobaczcie, jak bardzo cierpię. Dziewczęta moje i moi młodzieńcy wszyscy w niewolę poszli.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sprawiedliwy jest WIEKUISTY, gdyż opierałam się Jego ustom. Słuchajcie tego wszystkie narody i spójrzcie na moją boleść. Dziewice oraz moi młodzieńcy poszli w niewolę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN okazał się sprawiedliwy! Tak, Jego rozkazom się sprzeniewierzyłem. Słuchajcie, wszystkie ludy! Zobaczcie mój ból! Moje dziewice i młodzieńcy poszli do niewoli.