« Eze 39:13 Księga Ezechiela 39:14 Eze 39:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I męże ustawiczne postanawiać będą, przeglądające ziemię, którzyby grzebli i szukali tych, którzy byli pozostali na obliczu ziemie, aby ją oczyścili, a po siedmi miesiącach szukać poczną.
2.GDAŃSKA.1881I obiorą mężów ustwaicznych, którzyby się przechodzili po onej ziemi, przechodzili, mówię, a chowali tych, którzyby zostali na ziemi, aby ją wyczyścili, a po wyjściu siedmiu miesięcy szukać poczną.
3.GDAŃSKA.2017I wyznaczą mężczyzn, którzy będą stale przechodzić po tej ziemi, aby wraz z przechodniami grzebać tych, którzy pozostali na ziemi, by ją oczyścić. Po upływie siedmiu miesięcy zaczną przeszukiwanie.
4.CYLKOWLudzi téż stałych się wyznaczy, aby krążyli po kraju a grzebali koczowników tych, którzy pozostaną jeszcze na powierzchni ziemi, aby ją oczyścić. Po upływie siedmiu miesięcy zaczną poszukiwać.
5.TYSIĄCL.WYD5I wydzieli się ludzi, którzy będą musieli stale przemierzać kraj i grzebać tych, którzy pozostali na powierzchni ziemi, aby ją oczyścić; po upływie siedmiu miesięcy będą przeszukiwać.
6.BRYTYJKAI wyznaczą mężów, którzy będą stale chodzić po kraju, aby grzebać pozostałych na obszarze kraju, aby go oczyścić; po upływie siedmiu miesięcy zaczną go przeszukiwać.
7.POZNAŃSKAWyznaczę ludzi stałych, którzy będą obchodzić kraj, grzebiąc tych, których pozostawiono na otwartym polu, aby go oczyścić. Do końca siódmego miesiąca będą czynić poszukiwania.
8.WARSZ.PRASKAWybiorą spośród siebie ludzi, którzy będą przemierzać nieustannie cały kraj i grzebać leżące jeszcze ciała. W ten sposób dokona się oczyszczenie ziemi. Będą tak wędrować przez siedem miesięcy!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyznaczy się także stałych ludzi, aby krążyli po kraju oraz grzebali tych koczowników, którzy jeszcze zostaną na powierzchni ziemi, by ją oczyścić. Zaczną ich poszukiwać po upływie siedmiu miesięcy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWyznaczą nawet służby, które poruszać się będą po kraju, a ich zadaniem będzie oczyszczenie ziemi, pogrzebanie pozostałych szczątków ludzi poległych. Zajmie im to siedem miesięcy!