« Eze 40:24 Księga Ezechiela 40:25 Eze 40:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I okna jéj i przysionki wokoło, jako inne okna, pięćdziesiąt łokci wzdłuż, a w szerz dwadzieścia i pięć łokci.
2.GDAŃSKA.1881(A okna jej, i przysionki jej wszędy w około były, także jako i drugie) na pięćdziesięt łokci wdłuż a wszerz na dwadzieścia i pięć łokci,
3.GDAŃSKA.2017Miała ona, podobnie jak jej przedsionek, okna wokoło, tak jak tamte okna. Miała pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości.
4.CYLKOWI miała ona okna, a niemniej przysionki dokoła jak one okna poprzednie na pięćdziesiąt łokci długości szerokość zaś na dwadzieścia i pięć łokci.
5.TYSIĄCL.WYD5Miała ona, podobnie jak jej przedsionek, okna dokoła - w równej liczbie co poprzednie: pięćdziesiąt łokci wynosiła długość i dwadzieścia pięć łokci szerokość.
6.BRYTYJKAMiała ona, podobnie jak jej przysionek, dokoła okna o wymiarach jak tamte okna; pięćdziesiąt łokci wynosiła jej długość i dwadzieścia pięć łokci jej szerokość;
7.POZNAŃSKATak ona jak i jej przedsionek miały okna wokoło. Okna były [takie same] jak tamte. [Brama] miała pięćdziesiąt łokci długości J dwadzieścia pięć łokci szerokości.
8.WARSZ.PRASKAOkna były i w przedsionku i wokół bramy; brama była na pięćdziesiąt łokci długa i dwadzieścia pięć łokci szeroka.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miała ona przybudówki i dookoła okna, takie jak okna poprzednie, na długości pięćdziesięciu łokci i szerokości dwudziestu pięciu łokci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMiała ona przysionek i okna na ścianach, podobnie jak tamte bramy. Jej długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a szerokość - dwadzieścia pięć.