« Dan 4:7 Księga Daniela 4:8 Dan 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aż towarzysz Daniel wszedł przed oczy moje, któremu imię Balthazar, wedle imienia boga mego, który ma ducha bogów świętych sam w sobie, i powiedziałem przed nim sen.
2.GDAŃSKA.1881Aż na ostatek przyszedł przed mię Danijel, którego imię Baltazar według imienia boga mego, a w którym jest duch bogów świętych, a sen powiedziałem przed nim,
3.GDAŃSKA.2017Aż w końcu przyszedł przede mnie Daniel, którego imię brzmi Belteszassar, zgodnie z imieniem mojego boga, a w którym jest duch świętych bogów, i przed nim opowiedziałem sen;
4.TYSIĄCL.WYD1(4:5) W końcu przyszedł do mnie Daniel, którego imię Beltszassar według imienia boga mego i w którym jest duch bogów świętych, i opowiedziałem mu sen:
5.TYSIĄCL.WYD5(4:5) W końcu przybył do mnie Daniel, któremu na imię według imienia mojego boga Belteszassar, a w którym mieszka duch świętych bogów. Opowiedziałem mu sen:
6.BRYTYJKA(4:5) W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar według imienia mojego boga, w którym jest duch świętych bogów; jemu opowiedziałem sen
7.POZNAŃSKA(4:5) Na końcu przyszedł do mnie Daniel, zwany Belteszaccarem, tak jak [brzmi] imię mojego boga, a który ma ducha świętych bogów. Opowiedziałem mu sen:
8.WARSZ.PRASKA(4:5) Wreszcie przyszedł do mnie Daniel, zwany od imienia mojego boga Belteszassarem. Temu człowiekowi – a duch świętych bogów mieszka w nim – tak oto opowiedziałem mój sen:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aż na końcu przyszedł przede mnie Daniel, którego imię, według imienia mego boga brzmi Baltazar, w którym jest duch świętych bogów – przed nim powiedziałem sen,
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:5) W końcu przyszedł do mnie Daniel, zwany Belteszasarem od imienia mojego boga, człowiek, w którym przebywa duch świętych bogów, i również jemu opowiedziałem mój sen.